El català serà la llengua d'impartició de les classes en un 55,6% dels casos a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) durant el primer trimestre del curs 2022-2023. Aquest canvi suposa un increment significatiu en relació amb el primer trimestre de l’any anterior. Fa un any, les classes en català representaven el 52% del total. Actualment, les facultats amb un percentatge més alt de docència en català són Comunicació (78,7%), Medicina i Ciències de la Vida (61,9%) i Dret (55,4%). Seguint els paràmetres establerts pel Departament de Recerca i Universitats, s’exclouen del còmput lingüístic els estudis de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, així com els graus impartits exclusivament en anglès.

Per la seva banda, les classes en llengua castellana suposaran aquest trimestre un 25,1%. En relació amb la tercera llengua, el percentatge d’ús de la llengua anglesa a les classes durant el primer trimestre serà del 18,9%. Tot i això, si s’hi inclouen els graus impartits exclusivament en anglès i els estudis de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, el percentatge de classes impartides en una tercera llengua, majoritàriament l’anglès, puja fins al 24,7%. La UPF és, la universitat catalana amb el percentatge més alt d’impartició de classes en anglès. Les dades també indiquen que les classes en anglès i en castellà assoleixen percentatges similars sobre el total. 

Esforç i voluntat de la UPF

Amb les dades sobre el repartiment de les llengües, el rector de la UPF, Oriol Amat, considera que "queda palès l’esforç i la voluntat de la nostra universitat per incrementar la presència del català, no només a les classes sinó en tots els àmbits de la nostra comunitat". En aquest sentit, el rector agraeix l’interès de tots els departaments i facultats per incrementar les hores de classe en llengua catalana i ratifica el compromís de la UPF de mantenir aquesta tendència durant els cursos vinents.

Paral·lelament, el rector destaca que l'increment "de l’ús de la llengua pròpia ha de mantenir l’equilibri en relació amb l’ús de la llengua anglesa, tret distintiu de la UPF, atès que cap altra universitat catalana ha aconseguit aquests alts nivells d’impartició de classe en una tercera llengua". Precisament, aquest alt percentatge d’ús i exigència de l’anglès forma part del compromís explícit de la vocació internacional per atraure estudiants, doctorands, professors i investigadors als campus de la UPF. 

A més de l'augment de classes en català, la UPF manté diverses actuacions per reforçar i visibilitzar la llengua catalana als campus de la Universitat. Per exemple, s’ha donat un nou impuls a les acreditacions de llengua catalana entre els professors. Com a conseqüència, des del febrer més de 400 professors han acreditat coneixements suficients per impartir la docència en llengua catalana. A més, enguany s’ha convocat per primera vegada el premi a la millor tesi doctoral de la UPF en llengua catalana i, tal com ja va passar el curs anterior, s’ha augmentat l’oferta de cursos de català per a estudiants i professors.