El cas Palau de la Música és infinit. Quan ja es donava per tancat, amb Fèlix Millet i Jordi Montull, els principals artífexs de l'espoli al Palau de la Música Catalana, tancats ja a la presó amb condemna ferma, el Tribunal de Comptes dicta sentència i afegeix 3 milions més als diners que han de retornar.

Una sentència del 21 de desembre condemna Millet i Montull a pagar 3.537.290,70 d'euros referents a l'espoli com a responsables comptables de la institució. 

La demanda la va interposar el Consorci del Palau de la Música Catalana i després s'hi va adherir la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'advocat de l'Estat i, de manera parcial, la Fiscalia. La sentència, tot i que condemna Millet i Montull, no dicta el que recamava en un primer moment el Consorci, que va fer una estimació de 4.525.279 d'euros.

 

 

El Tribunal de Comptes, amb la seva investigació, arriba a la mateixa conclusió que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va jutjar el cas Palau de la Música. En aquest sentit, la sentència del Tribunal de Comptes diu: "La sentència penal arriba, en definitiva, a una conclusió idèntica a l'assolida per aquest tribunal a la vista de la prova que consta en el present procediment de responsabilitat comptable, en el sentit que s'ha produït una sortida de fons injustificada que ha donat lloc a un menyscapte en els fons públics del Consorci del Palau de la Música Catalana".

El Consorci va denunciar diverses irregularitats que el Tribunal de Comptes va resolent en la seva sentència: "De les investigacions realitzades per la Intervenció ha quedat provat que amb càrrec als fons del Consorci es van fer pagaments en concepte d'aportacions per col·laboracions diverses, així com pagaments en concepte d'adquisicions de béns o serveis destinats a l'Orfeó Català que van suposar una sortida de diners en efectiu o mitjançant xec bancari sense que aquestes quantitats fossin efectivament rebudes per l'associació Orfeó Català, ni reflectides en els seus registres comptables".

La sentència del Tribunal de Comptes reflecteix el mateix modus operandi que ja es va veure en el judici del cas Palau, i queda relatat així en el text de resolució: "Els xecs van ser emesos al portador i es van fer efectius per finestreta pel senyor FM, pel senyor JM o per algun treballador del Consorci per ordre seva. Aquestes sortides dineràries es comptabilitzaven en el Consorci com a aportacions a l'Associació de l'Orfeó Català, i en nom d'aquesta Associació se signava un rebut d'aquestes quantitats, si bé aquests imports que no eren comptabilitzats a l'Orfeó, o bé no s'ingressaven en comptes bancaris de l'Associació o s'ingressaven en comptes en què apareixia com a titular l'Associació, però l'existència i moviments no tenien cap reflex en la comptabilitat. Consten en actuacions, a més de la identificació dels xecs emesos i la seva comptabilització al Consorci, els rebuts signats pel senyor JMB en nom de l'Orfeó Català amb el concepte pel qual suposadament es feien aquests lliuraments dineraris i la declaració de dos treballadors del Consorci afirmant que una de les seves tasques consistia a anar a les oficines bancàries per cobrar en efectiu els xecs sense realitzar un posterior ingrés d'aquest efectiu en els comptes de l'Orfeó Català".

Ara Fèlix Millet i Jordi Montull hauran de pagar aquests més de 3 milions d'euros, més els interessos que hagin generat i les despeses del procés judicial.