La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya va augmentar 2,7 punts i es va situar en el 26,3% el 2020, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L'any anterior se situava en 23,6%. Totes les dades que determinen aquesta taxa van empitjorant en comparació amb el 2019.

L'augment del risc de pobresa a Catalunya no va estar només condicionat per la pandèmia, com exposa la mateixa institució. Les dades d'on s'extreuen aquests paràmetres surten de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) del 2020, la qual recull les condicions de vida en el moment de l’entrevista, tot i que la informació sobre els ingressos, les prestacions socials i la intensitat en el treball de les llars fan referència a l’any 2019, malgrat que el treball de camp es va dur a terme durant el quart trimestre del 2020.

Els menors, els més perjudicats

Un cop més, els més afectats per la pobresa van ser els menors de 16, els quals tenen la taxa AROPE més elevada, un 35,7%, amb un augment de 2,7 punts en relació amb l’any anterior. La següent franja d'edat, molt més àmplia, de 16 a 64 anys, també va augmentar la seva taxa. En aquest cas es va elevar 1,7 punts, situant-se en el 25,9%. 

Tot i això, la franja que va patir un major augment de la taxa APROE és la dels majors de 65 anys, gairebé 7 punts més, arribant al 19,7%.

Llar i ocupació

La composició de llar juga un paper important respecte a la taxa de risc de pobresa o exclusió social. En les llars sense fills dependents la taxa va augmentar uns 1,2 punts i arriba al 20%, mentre que a les llars amb fills dependents va créixer 3,9 punts percentuals i situant-se en el 32,3%.

Per altra banda l'informe mostra com un 33% de les llars no podien fer front a despeses imprevistes de 750 euros i un 30% no es podien permetre, en els dos casos són xifres majors que les del 2019.

Els aturats va ser els que tenien una taxa AROPE més elevada, del 53,8%, mentre que la dels ocupats era del 13,4%, similar a la dels jubilats amb un 14,7%. Una dada que preocupa tenint en compte el dur cop que la pandèmia ha suposat per al mercat laboral. 

Ajudes per béns bàsics

Segons les dades de l'Idescat, el 13% de les llars van demanar ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per adquirir béns bàsics. En concret, un 9,3% va demanar a familiars i amics, un 1,9% a entitats privades o religioses i un 2,7% tant a familiars i amics com a entitats.

La pobresa energètica segueix colpejant la població i en el 2020 un 1,3% de les llars asseguren que van estar privades d'una font d'energia necessària per al dia a dia per causes econòmiques, el que representa gairebé un punt menys que el 2019.

 

Imatge principal: Un home demana diners als carrers de Barcelona / Efe