La subdelegació del govern espanyol a Castelló sotmet a informació pública l'autorització administrativa per fer efectives les obres del tancament definitiu dels pous del magatzem submarí Castor, que anirà acompanyat amb un estudi d'impacte ambiental. En total se segellaran 13 pous del magatzem submarí del Castor, que estan localitzats a 21,6 quilòmetres de la costa ebrenca i castellonenca i a uns 60 metres de profunditat. 

El novembre del 2019 el Consell de Ministres va decretar posar fi a la hibernació d'aquestes instal·lacions amb la finalitat de desmantellar la planta, que té com a primera fase el segellat dels pous. A partir d'aquí es va obrir un període de sis mesos perquè Enegás remetés la documentació tècnica necessària per iniciar aquesta autorització. 

Florentino Perez Comisio Parlament cas Castor - Sergi Alcàzar

Florentino Pérez, president ACS empresa responsable dels pous de Castor, en una compareixença al Parlament de Catalunya el juny 2019 / Sergi Alcàzar

Període d'al·legacions

Des del passat mes de juny, se sotmet a exposició pública un informe d'impacte mediambiental i la documentació tècnica que Enegás ha presentat perquè els pous d'emmagatzematge submarí de gas del projecte Castor es tanquin definitivament. Aquest procés d'informació pública també obre un període de 40 dies hàbils per presentar al·legacions al projecte de segellat. 

En el document que es presenta en informació pública inclou el programa d'abandonament dels pous en versió original.

En aquest document també es detalla les coordenades de tretze caps dels pous que se situen en el que es coneix com la "plataforma de pous", localitzada en les instal·lacions marines del Castor. Així mateix, s'indica la localització d'un cap de pou addicional que es troba en el Castor-1, que era de tipus injector i productor.

Aquest termini d'informació pública també permet presentar un període d'al·lgacions durant 40 dies hàbils.

Les obres per segellar els pous inclouran retirar els taps superiors, netejar i reposar els taps mecànics, així com cimentar i recuperar les canonades tant dels pous com dels revestiments. També s'haurà de retirar i desmobilitzar la unitat d'operació, així com recuperar el fons marí.

Es preveu que la realització de totes aquestes tasques s'allargui un període d'entre sis i vuit mesos.