El Govern ha presentat aquest dilluns el nou model d’FPCAT, un nou sistema de Formació Professional “més integrador”, amb una oferta més gran i amb voluntat de seguir la línia que han marcat altres països europeus. Els encarregats de fer aquesta presentació han estat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el d’Empresa i Treball, Roger Torrent. La gran promesa del conseller Cambray davant d’aquest nou model és que tots els alumnes que cursen 4t d’ESO tindran garantida la seva plaça en la família d’FP que sol·licitin. El cas és que en els darrers anys s’ha incrementat exponencialment les demandes per cursar cursos de Formació Professional, i el Govern es compromet a no deixar cap alumne sense poder estudiar allò que desitja, encara que sigui de forma similar. I, de fet, l’aposta per aquest tipus de formació va en la mateixa direcció que segueixen alguns països europeus. “Europa també va cap aquí”, ha manifestat Roger Torrent.

Ha estat precisament el conseller d’Empresa i Treball qui ha manifestat que si a aquesta presentació s’ha fet de manera conjunta amb el Departament d’Educació és per la seva voluntat “integradora”. Perquè mira de deixar de distingir entre la Formació Professional Inicial (FPI) i la Formació Professional per a l’Ocupació (FPO). El cas és que enguany s’ofereixen 7.593 places més que l’any passat (un total de 147.805), i la Generalitat calcula que serà gràcies a això que els alumnes de 4t d’ESO que vulguin estudiar una FP tindran plaça garantida en una formació que sigui d’aquella família. De fet, Cambray ha dit que des del Govern es recomana que els alumnes informin sobre quines són les seves deu prioritats a l’hora d’estudiar alguna titulació, per tal que en cas que no puguin entrar en les primeres, sí que puguin estudiar alguna de la branca. 

El Govern inverteix en la xarxa de l’FPCAT un total de 726,6 milions d’euros, amb 2.405 punts d’informació i orientació, 1.044 centres de Formació Professional, 16.947 persones docents, formadores i expertes, un total de 413.373 places de Formació Professional oferides si es tenen en compte també les ofertes que sempre han estat del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i 35.000 empreses i entitats. El nombre de places oferides que més augmenta són les provinents del Departament d’Empresa i Treball; i amb la suma de places actuals hi ha un augment del 34% respecte a l’any passat.

 

“Necessitats del mercat laboral”

Segons Cambray, aquest nou model obeeix a les “necessitats del nou mercat laboral”. El fet que l’any passat hi hagués un augment tan gran de les sol·licituds per cursar Formació Professional s’ha de prendre, segons el conseller d’Educació, com una “gran notícia pel país”, i no com una de dolenta. Es pot interpretar, segons el Govern, que tot lliga amb un escenari europeu en el qual s’aposta per a l'FP.