Els nervis pels exàmens de la Selectivitat 2023 van aflorant entre els estudiants. Enguany les PAU tindran lloc els dies 7, 8 i 9 de juny de 2023. I després (o abans i durant) notes de la selectivitat, notes de tall i notes d'admissió. Entre tantes notes, números i fets a tenir en compte, com es calcula cada cosa? Un cop s'hagin acabat els exàmens de la Selectivitat, ja es podran calcular les notes. Ara bé, les notes de tall, és a dir, les que marquen la possibilitat d'accedir a un grau o no, encara no tenen data de publicació, però després de saber-se les notes de la selectivitat el 22 de juny. Però, com es calcula la nota de tall?
 

🔴 Selectivitat 2023 a Catalunya, DIRECTE | Última hora dels exàmens d'avui
 

📆 Selectivitat 2023: Calendari, horaris, exàmens i quan surten les notes
 

Les notes de tall es calculen en funció de la demanda de les carreres. És a dir, si 100 alumnes volen estudiar un grau que només té 60 places, entraran les 60 millors notes i la nota de tall la marcarà l'alumne que fa 60 admès al grau. Per això és important tenir en compte que no és una nota prefixada, sinó que pot variar cada any, ja que va en funció de les places disponibles de cada universitat i el nombre d'estudiants que fan la preinscripció. 

Què són les notes de tall de la Selectivitat?

Les notes de la selectivitat surten de les qualificacions obtingudes als exàmens de les PAU. Les notes d'admissió van des dels 5 als 14 punts i es calcula tenint en compte la mitjana del batxillerat i les notes de la selectivitat. Cal tenir en compte, el repartiment de les notes, el batxillerat compte un 60% i la nota de la fase general de les PAU un 40%. 

Per completar la nota, se li ha d'afegir els exàmens de la fase específica en els quals l'alumne ha obtingut millor qualificació, ponderat amb 0,1 o 0,2 segons els estudis. Els exàmens de la fase específica ponderen diferent en funció de la vinculació de la matèria amb els estudis a cursar. 

🕘 Horari de la Selectivitat 2023: quins exàmens de les PAU hi ha cada dia i a quina hora?

Exàmens, fases i notes de les PAU

L'examen de la Selectivitat està format per dues fases: la general i l'especifica. La general consta de cinc exàmens: català, castellà, llegua estrangera (Alemany, Anglès, Francès i Italià), història i una troncal segons la modalitat del Batxillerat que s'hagi fet. Pel que fa a la fase específica, els alumnes poden fer un màxim de tres exàmens i han de ser de les matèries que es fan en cada modalitat. Aquests exàmens són els que, un cop ponderats, se sumen per calcular la nota de tall. A més, les matèries comunes d’opció també poden ser l'examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

📚 Matrícula Selectivitat 2023 (PAU): Com fer-la, dates clau, terminis i taxes

La fórmula del càlcul

Segons el portal YCOM.cat, hi ha un parell de fórmules que poden ajudar en aquest càlcul. En aquest sentit, si l'alumne es presenta només a la fase obligatòria, es pot calcular la nota d'admissió així:

  • Nota d’admissió = 0,6 x NMB (Nota Mitjana de Batxillerat) + 0,4 x Selectivitat (Nota Fase Obligatòria). 

En cas que l'alumne també es presenti a la fase optativa: 

  • Nota d’admissió= 0,6 x NMB (Nota Mitjana de Batxillerat) + 0,4 x Selectivitat (Nota Fase Obligatòria) + A x M1 + B x M2