La situació de les obres de la Sagrada Família ja està regularitzada. La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha concedit la llicència d’obres a la Junta Constructora del temple, que estableix les condicions per a la construcció de la basílica. Aquest permís culmina un procés pendent d'ençà que es va sol·licitar la llicència a l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals el 1885, fa més de 130 anys.

La llicència és fruit d'un acord signat entre l’Ajuntament i la Junta Constructora l’octubre del 2018, segons el qual la Sagrada Família es compromet a aportar 36 milions d’euros per finançar les despeses municipals que generen les seves activitats. El pacte es va formalitzar després de dos anys de feina conjunta entre les dues institucions, en la qual també es va avançar en la redacció dels dos instruments urbanístics necessaris —una Modificació del pla general metropolità (MPGM) i un pla especial urbanístic Integral (PEUI)— per regularitzar les obres. Els dos plans es van aprovar al febrer en el marc del ple municipal.

La llicència preveu una gran rehabilitació amb augment de volum i l’execució de les obres d’edificació del temple, que consta de l’edifici principal, diverses torres d’alçades diferents i dues plantes subterrànies.

La polèmica de l'escalinata

Tant la llicència d’obres com els plans urbanístics aprovats estableixen l’ordenació urbanística de la parcel·la que ocupa actualment el temple, delimitada pels carrers Provença, Sardenya, Marina i Mallorca. Així doncs, no s’hi aborda la possibilitat de la continuïtat del projecte amb l’escalinata d’accés a la façana de la Glòria pel carrer de Mallorca, que obligaria a enderrocar alguns blocs.

No obstant això, ara que ja s’han tramitat i concedit les llicències corresponents, el pròxim pas, un cop constituït el nou Govern municipal, serà promoure una comissió de treball per estudiar i obrir el debat sobre les possibles solucions per resoldre l’afectació urbanística. Aquesta comissió tindrà participació del patronat, veïns i entitats de ciutat.