En un món on el canvi climàtic es posiciona en el centre del debat global, iniciatives com el Dia Mundial de l'Educació Climàtica cobren una rellevància inusitada. Recentment, una proposta llançada per la Comunitat Green d'ElNacional.cat per commemorar aquesta data ha generat una gran participació: un qüestionari interactiu dissenyat per posar a prova i expandir els nostres coneixements sobre el canvi climàtic. Aquest no va ser un qüestionari ordinari, sinó una invitació a reflexionar sobre les nostres accions i el seu impacte al planeta, que va culminar en una acció tangible: la plantació d'arbres als manglars de Madagascar.

🧑🏻‍🏫 Infants i educació ambiental: com s'ensenya el canvi climàtic a les aules?

La resposta ha estat molt positiva, i ha revelat no només el nivell de consciència i compromís dels participants amb la causa climàtica, sinó també ha aclarit àrees específiques de coneixement i acció. Vegem aquestes troballes i analitzarem què signifiquen per al nostre futur col·lectiu.

Climate Coach
Climate Coach

Perfils que hem detectat gràcies a la participació

L'anàlisi dels resultats del qüestionari va revelar una diversa gamma de perfils entre els participants, cadascun reflecteix un nivell diferent de compromís i comprensió dels desafiaments climàtics:

  • Activistes climàtics (3,75%): Aquest petit però poderós segment va demostrar un compromís apassionat amb el canvi climàtic. El seu activisme i dedicació són fonamentals per impulsar el canvi a gran escala.
  • Conscients del clima (25%): Aquesta quarta part dels participants té una sòlida comprensió dels problemes climàtics, i ha iniciat ja accions concretes a favor del planeta. Representen un grup crucial que, mitjançant les seves decisions informades, contribueix significativament a la mitigació del canvi climàtic.
  • Exploradors climàtics (32,50%): Formant la majoria, aquest grup està fent els seus primers passos cap a un futur més sostenible. La seva voluntat d'aprendre i adaptar els hàbits és un signe esperançador d'un canvi de consciència en desenvolupament.
  • Interessats en el canvi climàtic (7,50%): Tot i que encara en les etapes inicials del seu viatge climàtic, aquest grup està buscant activament informació i maneres de contribuir positivament al medi ambient.

Què ens revela el qüestionari

La profunditat i varietat de les preguntes van oferir algunes anècdotes, volem pensar això, sorprenents i també preocupants sobre el nivell de coneixement i percepció del canvi climàtic entre els participants:

  • Ens preocupa que només un 23,75% estava al cas que la producció d'energia és la principal font d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, una dada crucial per entendre on s'han d'enfocar les accions de mitigació.
  • És molt curiós que la meitat dels participants comprèn les conseqüències de continuar cremant combustibles fòssils, fet que subratlla la necessitat d'educació i acció climàtica més àmplies i profundes.
  • D'altra banda, el fet que el 97% reconegui el CO₂ com el principal culpable de l'escalfament global és un indicador positiu d'una consciència generalitzada sobre els factors que impulsen el canvi climàtic.

Un bosc que creix més i més

Més enllà dels coneixements i percepcions, el qüestionari ha tingut un impacte tangible al planeta a través de la iniciativa de plantació d'arbres. Amb 158 arbres nous plantats als manglars de Madagascar en resposta a la participació en el qüestionari, la Comunitat Green d'ElNacional.cat ha vist créixer el seu bosc en 536 arbres. Aquesta acció simbolitza un pas concret cap a la compensació de l'empremta de carboni, la redueix en 6,35 tones de CO₂ anuals.

Aquest resultat no només reflecteix un èxit en termes de participació i conscienciació, sinó que també subratlla l'impacte real que accions col·lectives, impulsades pel compromís individual, poden tenir en el nostre entorn.

Unknown02
Comunitat Green

Algunes reflexions per aprendre

La resposta al qüestionari del Dia Mundial de l'Educació Climàtica és un testimoni del creixent reconeixement de la urgència del canvi climàtic i del desig de la gent de contribuir a solucions reals. Des dels activistes climàtics fins a aquells que tot just comencen el seu viatge de conscienciació, cada participant ha demostrat que l'educació climàtica és un pilar fonamental per construir un futur sostenible.

En nom de tots els involucrats en aquesta iniciativa, estenem el nostre més sincer agraïment a cadascun de vosaltres que va dedicar temps a completar el qüestionari. Gràcies a vosaltres, no només estem un pas més a prop d'entendre i mitigar el canvi climàtic, sinó que també hem contribuït de manera concreta a la restauració d'un dels ecosistemes més vitals del nostre planeta.

El camí cap a la sostenibilitat és llarg i està ple de desafiaments, però iniciatives com aquestes demostren que, junts, podem fer una diferència significativa. Seguim endavant, armats amb coneixement, compromís i la voluntat d'actuar pel bé del nostre planeta i les generacions futures.

🌳♻️  Vols calcular la teva petjada de carboni? Calcula com el teu estil de vida impacta en el planeta i coneix com poder-ho reduir!