Els estudiants han triat majoritàriament un fragment del conte Mossèn Gaspar, de Salvador Espriu a les proves de llengua i literatura catalana de la selectivitat, en comptes d'elegir un text divulgatiu sobre els perills de la desaparició de les abelles a Europa. 

Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, i Terra Baixa, d'Ángel Guimerá, han estat els llibres de lectura obligatòria a segon de batxillerat i sobre els quals els alumnes han hagut de contestar diverses preguntes en totes dues opcions. 

Aquesta és la prova amb les respostes que han hagut de superar els alumnes

 

Malgrat que els estudiants han considerat que aquest examen era "més fàcil" que el de castellà, han assenyalat algunes dificultats concretes com trobar sinònims o construir paraules derivades, com el substantiu emmetzinament arran del nom metzina, o l'adjectiu fonedís a partir del verb fondre.  Analitzar els pronoms, oracions o sintagmes de diverses oracions i completar frases a partir de dues opcions adverbials han estat algunes de les altres preguntes. 

Demà seguiran els exàmens de la fase general de la selectivitat, que és obligatòria per a tots els alumnes, amb els exàmens de llengua estrangera i història d'Espanya. També formen part de la fase general les matèries de modalitat, de les quals els alumnes han d'elegir una opció entre 4 comunes que són matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí i fonaments dels arts, i els seus exàmens es faran entre aquesta tarda i la tarda de dijous. 

Per aprovar la selectivitat i poder accedir a les universitats catalanes, els estudiants han d'obtenir una nota mitjana mínima de 4 en els 5 exàmens de la fase general, que puntuaran un 40% sobre la nota total, en la que la qualificació de batxillerat compta el 60%.