L'ús d'una rentadora en horari nocturn pot portar una demanda dels veïns si la molèstia és habitual i supera el que estableix la normativa municipal en matèria de sorolls i vibracions. De fet hi ha municipis en els quals les ordenances municipals fixen multes de fins a 3.000 euros en cas d'utilització d'electrodomèstics sorollosos a la nit, just quan la tarifa de la llum és més barata.

La nova factura de la llum, amb la reestructuració del sistema de tarifes de l'electricitat, estableix una franja horària més barata, de dilluns a divendres de les 00.00 a les 08.00 hores. El canvi de sistema tarifari està comportant un canvi d'hàbits, però cal tenir en compte les ordenances municipals. I també als veïns.

Utilitzo rentadora a la nit

L'advocat d'Arag Javier Sanguino ha alertat que l'ús doni-la rentadora a la nit pot comportar una demanda dels veïns. Si es tracta d'una molèstia puntual no pot implicar més que parlar-lo de veí a veí; si el soroll es fa habitual, un propietari d'habitatge pot demanar per escrit al president de la comunitat una Junta Extraordinària per abordar-lo. En aquest cas, l'ideal seria arribar a un acord per establir uns "criteris consensuats sobre l'ús d'aquests aparells en determinats horaris", segons ha explicat Sanguino a Europa Press.

Però si algun veí incompleix sistemàticament aquests criteris, el primer pas és enviar-li un requeriment mitjançant un telegrama amb justificant de recepció o un burofax. Si no atén el requeriment, es pot presentar una queixa a l'Ajuntament, bé per estudiar algun tipus de mediació, bé per demanar una sanció si es vulnerés alguna ordenança municipal. En última instància, l'afectat pot recórrer als tribunals.

Nombrosos municipis preveuen en les seves ordenances multes per l'ús d'electrodomèstics sorollosos en horari nocturn. És el cas de Barcelona, Castelló, Conca o Saragossa, per exemple.

Les franges horàries

Depenent de l'hora del dia en què utilitzem un electrodomèstic el cost serà més gran o menor. Amb el nou sistema, el dia està dividit en tres franges: les hores punta, les més cares, les hores planes i les hores vall, les més barates.

Aquestes són les franges:

  • Punta: de 10.00 del matí a les 14.00 hores i de les 18.00 a 22.00 de dilluns a divendres no festius.
  • Plana: 8.00 a 10.00 hores, de 14.00 a 18.00 hores i de 22.00 a 00.00 de la nit de dilluns a divendres no festius.
  • Vall: de 00.00 a 08.00 hores en els dies feiners i les 24 hores del dia els dissabtes, diumenges i dies festius d'àmbit estatal.

 

Imatge principal, l'ús de la rentadora a la nit pot comportar multes i demandes dels veïns / PIxabay