Les fundacions del Racc i Gas Natural Fenosa han signat aquest dijous un conveni per promoure la conducció sostenible, posant especial èmfasi a la reducció de l'impacte mobilitat en el medi ambient.

L’acord neix de la visió que comparteixen les dues entitats per promoure una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient i compatible amb el desenvolupament econòmic i les necessitats de desplaçament de les persones. Per això s’impulsaran activitats, estudis i altres projectes de conscienciació, divulgació i promoció de pràctiques que afavoreixin una mobilitat més neta i eficient. Aquestes activitats es centraran en la millora de la qualitat de l’aire de les ciutats, la transformació dels hàbits de mobilitat dels ciutadans, la mobilitat intel·ligent i la mobilitat laboral. 

Per desenvolupar les accions previstes, el RACC aportarà els coneixements de la seva fundació en matèria de mobilitat sostenible, seguretat viària i defensa dels drets dels usuaris. El president del RACC i de la Fundació RACC, Josep Mateu, ha destacat que “a través de la nostra fundació, treballem per assolir una mobilitat segura i sostenible i impulsem iniciatives que contribueixin a millorar la nostra societat. Aquest acord amb la Fundació Gas Natural Fenosa ens permetrà desenvolupar projectes que tindran un impacte directe en les persones i el medi ambient i que comptaran amb l’experiència de les dues entitats en els àmbits de la mobilitat i l’energia”.

La Fundació Gas Natural Fenosa posarà a disposició de la iniciativa la seva experiència en programes de sensibilització per a l’ús racional i eficient dels recursos energètics. “Tenim un compromís en matèria de mobilitat sostenible, i des de la Fundació Gas Natural Fenosa treballarem per oferir solucions respectuoses amb el medi ambient i la qualitat de l’aire fent focus en la conscienciació de l’ús de l’energia de forma responsable”, afirma el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà.

La signatura del conveni ha estat a càrrec del president del RACC i de la Fundació RACC, Josep Mateu, i del director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà.