La covid ha ajudat a posar el focus en una altra pandèmia que afecta milers de catalans, la de la salut mental. Ara, la Generalitat ha volgut posar el focus sobre la salut mental dels alumnes que estudien cursos a partir de secundària, que serveix de base per a la guia d'abordatge de les conductes suïcides i les autolesions a centres educatius com ara els instituts, elaborada conjuntament pels departaments de Salut i Educació. Aquesta Enquesta del benestar emocional de l'alumnat s'ha elaborat a partir de les preguntes a més de 180.000 alumnes catalans i se'n desprèn que més d'un de cada quatre alumnes s'ha autolesionat alguna vegada. En total, 53 adolescents s'han suïcidat a Catalunya des de 2017 i el 2020 va ser la principal causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys. 

Tal com destaquen des del Govern, "els efectes de la pandèmia incrementen els factors de risc del suïcidi: l’aïllament social, i l’impacte econòmic i social", cosa que si bé afecta a la salut mental del conjunt de la població, els infants i adolescents són especialment vulnerables, tal com demostren les dades: a Catalunya, els centres de salut mental infantil i juvenil han incrementat un 8,5 % el nombre de persones ateses i un 23,4 % el nombre de visites totals el 2021, respecte del 2019, l'últim any abans de la pandèmia. 

Què han de fer els professors davant d'aquestes situacions?

Tal com ha destacat en roda de premsa el conseller de Salut, Manel Balcells, per presentar aquesta guia, “treballar en la prevenció del suïcidi als centres educatius és fer-ho al lloc ideal, ja que l’escola és el gran espai democratitzador del nostre país”. A més, el titular de Salut ha anunciat que “la guia anirà acompanyada d’una formació a tots els docents del país que permetrà la seva aplicació en cadascuna de les situacions de temptatives de suïcidi, suïcidis i autolesions”.

Tal com destaca el conseller, i com que el professorat és un element clau en aquest sentit (de la mateixa manera que ho són els metges, infermers o les famílies), la guia es basa en com ha de reaccionar un mestre quan un alumne li expressa la seva intenció de posar fi a la seva vida. Tot i que no sempre és així, alguns alumnes quan tenen impulsos suïcides els ho comuniquen als seus professors, que, davant d'aquesta informació, no pot deixar sol l'alumne i ha d'avisar la direcció del centre així com a la família de l'adolescent. A més, també cal que transmeti l'avís al tutor de l'adolescent i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic que hi hagi al centre.  

Més eines per als docents

Per la seva part, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assenyalat que “tenim la convicció que els centres són el principal espai d’acollida, escolta i confiança de l’alumnat, on s’atenen les seves necessitats emocionals”. Per això, segons el titular d’Educació, s’ha de fer un treball a l’aula, en tutories individualitzades i amb les famílies, i el Protocol ha de servir per "dotar d'eines i pautes molt clares als nostres docents per com actuar davant aquestes situacions. Volem que els mestres que detectin qualsevol circumstància sàpiguen què han de fer".