Els Mossos d’Esquadra necessiten adequar-se a la resolució del Parlament de Catalunya que demana retirar els projectils de foam SIR-X, els de punta negra, els que es consideren més lesius per la seva potència, i només treballar amb els de punta de color groc, els SIR, que s’han de disparar des de més a prop, però tenen menys potència, i, per tant, tenen menys capacitat de provocar lesions. 

De moment, abans d’acabar el novembre, es va modificar el protocol i ja es va limitar l’ús del foam en algunes accions i sempre només quan hi hagi risc per les persones, tal com ordenava el Parlament, i també es van modificar les distàncies des de les quals es podien fer servir els dos tipus de projectils amb les llançadores, adequant-se a les indicacions dels fabricants; i fins i tot, sent més garantista.

El protocol encara no limita l'ús de SIR-X

Aquest nou protocol, que es pot consultar a la pàgina web dels Mossos, encara no limita l’ús de projectils SIR-X i tant la Brigada Mòbil (Brimo) com l’ARRO, les dues branques de la policia catalana que en poden fer ús, estan esperant una instrucció interna de la Prefectura que tanqui la porta a l’ús d’aquest tipus de projectils d’ogiva negra, segons ha pogut saber ElNacional.cat. Ara mateix es desconeix quant tardarà a fer-se efectiva aquesta ordre interna, si bé fonts de la policia catalana asseguren que l’objectiu és anar cap aquí. Els comandaments de les unitats d’ordre públic de la policia catalana ja ho saben i estan esperant l’ordre de la Prefectura per iniciar-ne la retirada. Amb tot, però, esperen eines alternatives, tal com va detallar, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el mateix conseller, assegurant que aquesta eliminació del foam no es fer podria sense noves eines d'ordre públic.

Per tant, el protocol que ara s’ha publicat s’haurà de tornar a modificar retirant aquest projectil SIR-X que, ara com ara, encara es podria fer servir. Quan la Prefectura dels Mossos d’Esquadra signi aquesta instrucció interna, la Divisió d’Intervenció haurà de retirar de l’armer i de totes les furgonetes els projectils de llarg abast i només podran utilitzar en assalts, desallotjaments, seguretat ciutadana o incidents d’ordre públic el d’ogiva groga.

La nova distància de tret

Una de les novetats que incorpora aquest nou protocol sobre l’ús de llançadores, que també poden fer-se servir per llençar pots de gas CS i de fum, és la distància des de la qual es poden fer ús els dos tipus de projectils de foam que encara es poden disparar. 

En el cas del SIR (ogiva groga) aquest està marcat en entre 5 i 30 metres, i sabent que és molt complicat de mesurar, al carrer, durant un enfrontament o situació crítica, queda a l’apreciació de l’operador de l’arma. El mateix protocol, però, assegura que les distàncies establertes són, fins i tot, més garants que les que proposa el fabricant, que són 2 metres de mínim i 50 de màxima. 

En el cas dels projectils SIR-X, els que s’hauran de retirar, les distàncies d’ús són d’entre 30 i 50 metres. Aquestes distàncies s’han modificat en aquesta nova versió. El mateix protocol, també assegura, que per evitar errors d’apreciació per part de l’operador, s’ha limitat la distància que proposa el fabricant, que permet una forquilla d’entre 25 i 80 metres.

En el cas dels pots de fum i de gas CS no hi ha canvis en el protocol. Es poden llençar a uns 10 metres, en forma parabòlica, i, en aquest cas, sí que es permet fer-lo servir quan hi ha alteracions d’ordre públic amb danys a béns, un fet que queda limitat en el cas dels projectils de foam només quan hi ha agressions a persones. 

Pels quatre tipus de munició el protocol també detalla qui ha de ser l’encarregat d’autoritzar-ne l’ús, un fet que tampoc canviarà; per aquest ordre, el cap del dispositiu, els comandaments de la Brimo o fins i tot l’operador d’arma si es veu en perill. El protocol també deixa clar que s’ha de disparar sempre d’abdomen cap avall si bé també apunta que és possible que les circumstàncies de la situació poden generar un resultat, detalla, "no buscat".

Falten eines a Ordre Públic

El Parlament, després d’una comissió d’estudi sobre el model proposada per la CUP, que va aconseguir a canvi de votar a favor del Govern, que necessitava els vots dels anticapitalistes, va instar a Interior a retirar els projectils de foam més lesius. Durant aquesta comissió diversos especialistes en ordre públic de la policia catalana van ser escoltats pels diputats i la majoria van anar en la mateixa direcció, que el model d’ordre públic català havia caducat, que el foam no era suficient per dispersar manifestants i que si el Parlament eliminava aquest tipus de projectils, caldria trobar noves eines per poder respondre a avalots violents amb garanties.

La retirada que farà el cos dels Mossos d’Esquadra d’aquest tipus d’armament, del SIR-X, deixarà a la Brigada Mòbil i a l’ARRO, de nou, sense un gruix d’eines, com també va passar quan el Parlament, l’any 2014, va limitar l’ús de pilotes de goma. Des de la Brimo, per exemple, si bé, com no pot ser d’altra manera, acceptaran aquesta nova limitació, asseguren que haver d’enfrontar-se a grups violents sense aquests projectils limitarà la capacitat de resposta en incidents greus d’ordre públic. A més, ja és complicat, fins i tot amb els SIR-X, mantenir els esvalotadors a distància. Els mateixos agents també han reclamat en diverses ocasions seguretat jurídica quan fan ús, per ordres de superiors i segons detalla el protocol, d'aquest tipus de munició.