La pobresa energètica creix a Catalunya de forma exponencial entre les persones ateses per la Creu Roja, passant d'un 58% de les llars el 2013 a un 79,3% el 2018. És a dir, s'ha produït un augment de prop de 22 punts en cinc anys. Un exemple que demostra que la pobresa energètica és un fenomen que està a l'alça al país.

Segons l'Enquesta de Condicions de Vida del 2018 que ha publicat recentment l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el percentatge de persones que no poden mantenir l'habitatge a una temperatura adequada ha augmentat més de dos punts, del 6,3% al 8,8%, en els darrers anys.

Més d'un miler de persones en situació de vulnerabilitat energètica, però, van ser ateses per la Creu Roja durant el 2018. L'entitat els va proporcionar una atenció integral mitjançant l'adquisició d'hàbits energètics, capacitació en matèria d'energia i dotació de recursos per reduir l'impacte d’aquesta problemàtica i millorar el confort a les seves llars.

En total, l'entitat ha fet més de 2.300 intervencions a tot Catalunya, amb què ha ofert capacitació i assessorament individualitzat per tramitar bonificacions i revisar i optimitzar les condicions dels contractes, i també tallers grupals d'estalvi energètic per reduir-ne el consum.