El Papa ha publicat tres documents per prevenir, combatre i processar judicialment els qui cometin abusos sexuals a menors al territori del Vaticà i en altres dependències pontifícies arreu del món, com les nunciatures, en els quals estableix l'obligació de denúncia immediata quan es tingui notícia de l'abús sota pena de multa o presó i l'ampliació de la prescripció d'aquests delictes fins que la víctima compleixi els 38 anys.

A més, afegeix la categoria "adults vulnerables", els casos dels quals hauran de ser tractats com els de menors, els quals defineix com: "tota persona en estat de malaltia, deficiència física o mental o privació de la llibertat personal que, de fet, fins i tot ocasionalment, limiti la capacitat de comprendre o de voler o de resistir-se a qui l'ofèn". També obliga a perseguir d'ofici altres abusos contra menors, com el maltractament.

"Aquests actes reforcen la protecció de menors a través de la potenciació del quadre normatiu. El Sant Pare desitja que, també gràcies a aquestes normes que concerneixen l'Estat de la Ciutat del Vaticà i la Cúria Romana, maduri en tots la consciència que l'Església ha de convertir-se en una casa cada vegada més segura per als nens i les persones vulnerables", ha informat el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Alessandro Gisotti.

Una nova legislació a partir de l'1 de juny

D'aquesta manera, amb aquesta nova legislació, que entrarà en vigor l'1 de juny, i amb la qual es reforma el Codi Penal conegut com Zanardelli del 1889, el Papa imposa una sanció per als qui ometin o retardin la denúncia de casos d'abusos a menors o persones vulnerables, excepte en casos de secret de confessió.

Així mateix, qualsevol que sigui declarat culpable d'abús serà "destituït del seu càrrec" al Vaticà. En tot cas, si és un sacerdot, totes les normes canòniques ja en vigor prenen el relleu.

Servei d'acompanyament de les víctimes

Una altra novetat important és la creació pel Governatorato, dins de la Direcció de Salut i Higiene del Vaticà, d'un servei d'acompanyament per a les víctimes d'abusos, que serà coordinat per un expert qualificat. D'aquesta manera, les víctimes tindran algú a qui recórrer per buscar ajuda, per rebre assistència mèdica i psicològica, perquè coneguin els seus drets i sàpiguen com fer-los respectar.