L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha posat límits més estrictes per considerar perillós per a la salut l'aire contaminat. En la nova guia de qualitat de l'aire publicada aquest dimecres, l'OMS fixa com a perillosos límits que fins ara considerava segurs. Aquest fet provocat que la ciutat de Barcelona quedi encara més lluny d'aquests llindars. 

Tot i que aquestes limitacions no són jurídicament vinculants, pretenen orientar la legislació i conscienciar dels perills de la contaminació per a la població.

En aquesta revisió - la primera actualització sobre els límits de contaminació des del 2005 -, l'OMS ha ajustat a la baixa gairebé tots els nivells de referència de qualitat de l'aire i adverteix que la superació d'aquests límits s'associa a riscos significatius per a la salut. 

Els canvis en els paràmetres

Primer, aclarim conceptes. Tal com explica l'informe, les PM - un indicador representatiu comú de la contaminació de l'aire - afecten més persones que qualsevol altre contaminant. Aquestes "consisteixen en una complexa barreja de partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l'aire". Si bé les partícules amb un diàmetre de 10 microns o menys poden penetrar i allotjar profundament dins dels pulmons, hi ha altres partícules encara més perjudicials per a la salut, que són aquelles amb un diàmetre de 2,5 microns o menys". 

Després dels canvis aplicats, la rebaixa més gran és la del paràmetre del diòxid de nitrogen, que descendeix dels 40 micrograms per metre cúbic actuals a 10. En el cas de les partícules també es redueix el límit. En el cas de les PM2,5 cau de 10 micrograms per metre cúbic a cinc. En el cas de les més grans, les PM10, el límit passa de 20 micrograms per metre cúbic a 15.

Tot i que el Govern no disposa d'informació sobre aquestes partícules més petites i perilloses de Barcelona , sí que hi ha dades sobre les PM10 fins al passat més agost. En aquest sentit, el diòxid de nitrogen ofereix nivells superiors als 10 mg / m3 en tots els mesuradors de la ciutat, excepte en el de l'Observatori Fabra, situat a la muntanya Tibidabo.

Efectes sobre la salut

Segons defensa l'estudi, hi ha una estreta relació quantitativa entre l'exposició a altes concentracions de petites partícules (PM 10 i PM 2,5) i l'augment de la mortalitat o morbiditat diària i a llarg termini. "Això permet a les instàncies normatives efectuar projeccions relatives a la millora de la salut de la població que es podria esperar si es reduís la contaminació de l'aire amb partícules", s'exposa.

"La contaminació amb partícules comporta efectes sanitaris fins i tot en molt baixes concentracions; de fet, no s'ha pogut identificar cap llindar per sota del qual no s'hagin observat danys per a la salut. Per tant, els límits de la directriu de 2005 de l'OMS s'orienten a aconseguir les concentracions de partícules més baixes possibles", es justifica en el text.

 

 

Imatge principal: Barcelona amb el Camp Nou en primer pla i el port de fons amb boira per pol·lució al fons després que s'hagi declarat l'episodi per alta contaminació per partícules a Catalunya / ACN