El Consell General del Poder Judicial ha multat per falta greu per retards injustificats dos dels magistrats que van formar part del tribunal de l'Audiència de Navarra que va condemnar els membres de La Manada l'abril de 2018 per abús sexual. Raquel Fernandino ha estat sancionada amb una multa de 1.500 euros i el seu company Ricardo González amb una altra per 700 euros.

El promotor de l'Acció Disciplinària del Consell, Ricardo Conde, va obrir un expedient disciplinari contra ambdós per retards en el dictat de resolucions i els va donar trasllat perquè presentessin al·legacions. En les seves respostes, ambdós van parlar de la repercussió negativa que va tenir tant en l'àmbit personal com en la seva feina diaria la reacció social a la sentència, en la qual van condemnar inicialment per abusos la violació grupal d'una jove en els Sanfermines de 2016.

Falta greu

La investigació, derivada d'una inspecció rutinària del Consell, afecta Ricardo González -el magistrat que parlo de gresca en el seu vot particular discrepant- i la seva companya Raquel Fernardino-, i ha conclòs que hi va haver retards reiterats i injustificats en la seva feina que han estat qualificats de falta greu regulada a l'article 418 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Segons les dades recollides per la inspecció, a finals de 2018 hi havia tres sentències pendents de dictar les ponències de les quals corresponien a aquests magistrats de judicis celebrats el juny i el desembre de 2017 i el maig de 2018, a més de mig centenar de recursos d'apel·lació pendents

Atesa l'antiguitat d'alguns dels assumptes reflectits en l'esmentada certificació, el juny passat es va requerir als magistrats González i Fernardino que procedissin al dictat de les resolucions pendents en un termini de dos mesos, si bé en concloure aquest temps alguns procediments continuaven sense haver estat evacuats.

Retards

Pel que es refereix a González, l'informe detalla que el seu rendiment feia diversos anys que era inferior als objectius de compliment previstos: el 2016 va assolir un 63% -va estar de baixa per malaltia una setmana-; el 2017 la seva productivitat va arribar al 72%, el 2018 va tornar a baixar fins al 69,5% i el 2019 no va superar el 75,5%.

En les seves al·legacions, Fernandino assenyalava que moltes de les resolucions pendents anaven a ser dictades ben aviat. També al·legava al fet d'haver format part de la Junta Electoral Provincial en les eleccions generals de novembre de 2019, el que va incidir notablement en l'acompliment de la seva tasca a l'Audiència.

Impacte del cas La Manada

A això s'afegia, segons la jutge, el gran impacte que el cas de La Manada que va tenir en tots els àmbits de la vida dels magistrats -tant personal com de social i professional- i que va repercutir també en el dictat de resolucions per part d'aquesta secció de l'Audiència de Navarra.

González, per la seva part, també va al·ludir a la negativa repercussió -per estrès i neguit- que va tenir en el tribunal de La Manada la reacció social a la sentència que van dictar per abusos sexuals, que va afectar i continua afectat fins i tot al seu àmbit familiar.

Imatge principal, una de les protestes contra la sentència que va condemnar a La Manada / ACN