L’emergència climàtica és més evident que mai. El món lluita a contracorrent per revertir els efectes del canvi climàtic i crear un planeta més net i, en aquest context, un dels sectors amb més reptes pendents és el de la mobilitat, ja que el transport ja és el major emissor de CO₂ a casa nostra, molt per davant de la indústria i l’electricitat. És per això que la mobilitat juga un paper crític a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i és present en diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un full de ruta que han de fer possible la descarbonització de les nostres vides mitjançant una gestió sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic. 

Ara mateix, el sector de la mobilitat s'enfronta, doncs, al gran desafiament d'assolir la descarbonització. Un repte que requereix crear una mobilitat més intel·ligent, segura i, en conseqüència, sostenible, per donar resposta a les necessitats de transport d'avui i del demà. Cal aconseguir que la societat es mogui amb zero emissions i en un entorn digitalitzat i segur, el que requereix grans esforços i implicació de tots els països del món i el ferm compromís inversor de tots els actors implicats, tan públics i privats.

L’escenari climàtic actual empeny a la construcció d'una mobilitat justa, verda, ben estructurada i connectada i que impulsi, des de la mobilitat, una societat inclusiva, moderna i progressista. 

Si ho traslladem al cas de l’estat espanyol, tot i tenir unes de les millores infraestructures de la Unió Europea, cal tecnificar-les, modernitzar-les i adaptar-les per un futur sostenible. A més, s’han d’assegurar les inversions necessàries per conservar, millorar, estendre i digitalitzar la xarxa viària. I en això, el món privat hi té un paper fonamental i imprescindible. 

Un cas destacat a casa nostra és el del Abertis, que fa més de seixanta anys que treballa per ser un aliat clau en la gestió sostenible de les infraestructures del futur i que exerceix un paper essencial en el desenvolupament del nostre territori en aquest sentit. En concret, Abertis s’ha posat al servei de l’administració per adequar les infraestructures i contribuir a crear una nova mobilitat descarbonitzada i descongestionada a través de múltiples línies d’actuació, a partir de vehicles menys contaminants, el consum d’energia verda i la millora de la gestió de residus.  

Descarbonitzar el trànsit

Entre les diferents estratègies de descongestió i descarbonització del trànsit al nostre país, serà de vital importància facilitar la circulació dels vehicles elèctrics i l'ús de combustibles alternatius (inclòs l'hidrogen), però també la compra i la generació d'energia renovable per alimentar tant la infraestructura com els vehicles. Per fer-ho, caldrà, en paral·lel, la posada en marxa d'electrolínies al llarg de totes les xarxes d'alta capacitat que permetin proveir els vehicles d'energies netes.

Això Abertis ho té clar i ja està instal·lant a les autopistes punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, altament implantats a la xarxa de França i Itàlia. A més, s'està estudiant la possibilitat de desenvolupar un corredor elèctric que ofereixi una solució de càrrega sense fil per a vehicles elèctrics, en què siguin les mateixes autopistes les encarregades de recarregar els vehicles. En aquest sentit, Abertis també desenvolupa solucions sostenibles basades en la tecnologia i la innovació. A França, per exemple, la companyia està fent proves amb vehicles d'hidrogen com a vehicles de servei. Per part seva, al Brasil i Puerto Rico han instal·lat panells fotovoltaics als sostres de les places de peatge i en edificis d'àrees de descans per generar electricitat, que es consumeix localment.

Abertis4 (1)

Reduir residus

D’altra banda, en la lluita contra el canvi climàtic, la innovació aplicada a la recuperació dels residus i l'ús dels materials reciclats presenta un gran potencial per la reducció dels impactes ambientals en el cicle de vida de les autopistes, que permet generar sinergies positives amb els diferents ‘stakeholders’ en relació amb el tancament dels cercles productius.  Les autopistes són les vies més repavimentades perquè aquestes vies requereixen més exigència, ja que suporten un volum més gran de trànsit que a les carreteres comarcals o les autovies.

Així doncs, el tractament de la infraestructura en el cas de les vies d'alta qualitat és molt més minuciós per oferir una conducció confortable. Abertis també treballa en aquest sentit i s'ha marcat el repte en termes de manteniment de les infraestructures d'utilitzar el mínim de matèria primera i el màxim de matèria reciclable a l'inici del cicle, de manera que tot el residu generat sigui reciclat adequadament amb l'objectiu de reduir, així, la petjada de carboni generada per la companyia. De fet, la companyia ja està desenvolupant diverses proves pilot en aquest sentit en alguns dels països on opera i el seu objectiu és continuar creixent en aquest àmbit.

Abertis10

Més esforços que mai 

La lluita actual requereix més feina, innovació control i consciència. I en el seu compromís amb el planeta, Abertis també participa en la iniciativa Carbon Disclosure Project, un càlcul anual de la petjada de carboni seguint estàndards internacionals de referència que permet monitorar i comunicar permanentment l'impacte de les seves activitats sobre canvi climàtic. D’aquesta manera, es dona resposta a les expectatives dels diferents grups d’interès i permet el seguiment dels objectius establerts. Les dades registrades al Carbon Disclosure, per analitzar l'empremta de carboni que genera Abertis, han permès a l’empresa treballar en un pla d'iniciatives en matèria de sostenibilitat. D'una banda, es calculen les emissions derivades de l'activitat de la companyia, però també es mesuren les emissions respecte dels serveis de mobilitat que ofereix Abertis.

Les principals accions implantades en aquest sentit inclouen la renovació de la flota de vehicles per altres de menys contaminants, la implantació de mesures d'eficiència energètica, la instal·lació de mecanismes de generació d'electricitat neta i la substitució de lluminàries. A més, Abertis desenvoluparà una nova línia d'acció enfocada a detectar els riscos i oportunitats a tots els països on opera (quantificat econòmicament) per fer que les infraestructures del grup siguin més resilients davant el canvi climàtic.

En definitiva, davant el gran repte mundial actual de transformar la mobilitat, Abertis és una companyia referent al nostre país en la lluita contra el canvi climàtic a través de l’aposta per la innovació. Sens dubte, els gestors d'infraestructures s'enfronten a un gran repte per descarbonitzar el sector, però cal que hi hagi una col·laboració constant amb administracions i governs per col·laborar en la consecució dels ODS que tant urgeixen i que ara mateix són crítics per revertir el canvi climàtic. Així doncs, el nou model de mobilitat ha de comptar amb la participació, l'esforç i la implicació de tots els agents polítics, econòmics i socials. I també necessitarà un fort impuls inversor que ha de néixer, com ja passa a altres països de la Unió Europea, de la col·laboració publicoprivada.