El Centre de Reproducció de Tortugues (CTR) de l'Albera ha iniciat una campanya de micromecenatge per finançar un estudi sanitari pioner sobre l'espècie mediterrània, en perill d'extinció. La iniciativa ja ha recaptat 2.107 dels prop de 12.000 euros que calculen que necessiten.

La voluntat de la investigació és determinar si hi ha altres causes, més enllà de les externes, que provoquen que la població salvatge de l'Albera no s'acabi de desenvolupar com seria necessari.

El principal problema rau en el fet que una tortuga no és fèrtil fins que té uns 14 anys. "El procés de recuperació d'una població d'aquests rèptils és molt lent i a molts anys vista perquè no funciona com amb els mamífers que cada any creen una nova generació", afirma Joan Budó, tècnic del centre. 

Aquesta vulnerabilitat sumada a agents externs com els depredadors naturals fan que la població que hi ha a la zona continuï amenaçada i no es desenvolupi tal com, segons els experts, hauria de fer-ho.

L'espai, ubicat a Garriguella, a l'Alt Empordà, es dedica sobretot a la cria en captivitat d'aquestes tortugues, que tenen la seva única població natural de la península Ibèrica a la Serra de l'Albera.

En aquests moments, a les seves instal·lacions hi ha al voltant de 200 exemplars adults reproductors de tortuga mediterrània i 50 més de la d'estany. En el primer cas, aquests rèptils produiran entre 350 i 400 tortugues petites en un any. Uns exemplars que al cap de dos o tres anys seran alliberats a l'Albera amb l'objectiu de reforçar l'única població salvatge que queda a tota la península. 

El centre també es fa càrrec d'altres exemplars que els arriben provinents d'altres països. D'aquesta manera, eviten que acabin al medi natural i suposin un problema per a la fauna i la flora autòctona