On busca la informació un estudiant d'ESO? A qui li pregunten els dubtes? Qui és més llest: un professor o Google? La resposta és desconcertant: el buscador ja supera els professors com a font d'informació científica en els alumnes d'ESO. Així ho demostra un estudi realitzat per la Universitat Complutense de Madrid en col·laboració amb la Camilo José Cela. "Això confirma clarament que el paradigma d'adquisició d'informació està canviant i s'ha de tenir en compte per a totes les decisions que impliquin la transmissió de ciència i cultura", ha destacat José Antonio López Moreno, del departament de psicologia i metodologia en ciències del comportament de la UCM.

Segons la investigació, la major part de la cultura científica s'adquireix entre els 12 i 16 anys. Per arribar a aquesta conclusió els investigadors han comparat els resultats obtinguts pels alumnes d'ESO amb els resultats obtinguts per adults als Estats Units i en diversos països d'Europa. "Tot i els informes PISA, els alumnes d'ESO de Madrid demostren un alt coneixement de ciència bàsica davant de la mitjana europea", detalla López. 

Tot i això, destaca l'alt percentatge d'alumnes que no coneix cap investigador espanyol: un 77%. I quin és el científic més conegut? Albert Einstein, seguit de Marie Curie i Isaac Newton.

A Google (66,5%) i als professors (57,7%) els segueix la televisió i Youtube com a fonts d'informació científica. Un de cada quatre estudiants afirma que ha adquirit coneixement científic a partir de les xarxes socials, tot i que el seu ús està menys relacionat a la ciència i cultura.

El 30% no ha trepitjat mai una biblioteca

Una altra dada xocant que l'estudi ha fet sortir a la llum és la poca presència dels alumnes a la biblioteca. Sense anar més lluny, un 30% no n'ha trepitjat mai cap. I un de cada quatre alumnes declara no haver fet mai cap activitat relacionada amb la ciència i la cultura en el seu temps lliure. 

De fet, la majoria dels alumnes enquestats té al seu cap la imatge d'un científic com una persona "gran, amb ulleres, intel·ligent i poc mentidera", segons aquest estudi.