Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha donat 25.100 tones de productes de primera necessitat l’any 2022 a més de 550 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques amb què col·labora a Espanya i Portugal. Aquesta quantitat significa un augment del 22% de les aportacions respecte de l’any 2021. D'aquesta quantitat, 4.779 tones d'aliments s’han donat a les 157 entitats socials i organitzacions benèfiques amb què la companyia col·labora a Catalunya com ara els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, i el Banc de Productes no alimentaris La Nau, entre d’altres. Del total d’entitats, 103 corresponen a les comarques de Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i 9 a les comarques lleidatanes. De les 4.779 tones donades, 3.155 s’han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona, 879 entre les tarragonines, i 476 i 269 han anat a les comarques de Girona i de Lleida respectivament.

Així mateix, els "Caps" (clients) també han col·laborat en diferents iniciatives solidàries organitzades al llarg de l’any passat. Entre elles, destaca la participació en el Gran Recapte d'Aliments que organitza la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL). Gràcies a la solidaritat dels clients i al 10% del total donat que Mercadona va sumar a aquesta campanya solidària, es van aconseguir recaptar més de 3,5 milions d'euros que al llarg del 2023 es transformaran en més de 2.300 tones de productes de primera necessitat per als usuaris dels diferents bancs d'aliments participants.

Una política d’acció social sostenible

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és compartir part de tot el que en rep d’ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. També col·labora amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual. Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social és la sostenibilitat. Per a això, disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, que es basa en els principis de l’economia circular i està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic. 

En aquest sentit, Mercadona, juntament amb els seus proveïdors Totaler, treballa en l'Estratègia 6.25 per aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir un 25% de plàstic, que tots els envasos d’aquest material siguin reciclables i reciclar tot el residu plàstic. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients. Des de l'any 2011, Mercadona és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.