El Departament de Justícia ha finalitzat una modificació del Codi Civil de Catalunya que anuncia que els maltractadors d'animals no puguin tenir la custòdia dels seus fills menors en cas de separació i viceversa. Igualment, el nou codi preveu que l'animal de companyia no s'atribuirà directament al propietari real sinó al progenitor que hi tingui un vincle emocional més estret. Una altra novetat de l'avantprojecte, al qual ha tingut accés l'ACN, és que els propietaris o cuidadors dels animals de companyia podran posar al testament qui volen que se'n faci càrrec quan ells morin. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha subratllat que volen equiparar el Codi Civil als més moderns de l'entorn per protegir els animals "d'allò que passa a les famílies".

Ciuró ha emfatitzat en l'aspecte més humà dels animals, destacant que "no són coses", sinó que "tenen sentiments, necessitats físiques i psíquiques i, per tant, els animals han de gaudir d'uns drets legítims". Precisament, l'actual Codi Civil català reconeix que els animals no es poden considerar béns materials o coses, sinó que s'han de considerar éssers vius amb sensibilitat física i psíquica, tenen el seu estatus jurídic i estan sotmesos a una protecció especial. "El que passa a les famílies i a l'entorn de l'animal l'afecta, per aquesta raó han d'estar protegits per llei", ha recalcat la consellera de Justícia.

Nous criteris sobre la tinença d'animals de companyia

Tenint en compte que la majoria de disputes sobre la tinença d'animals de companyia sorgeixen quan hi ha separacions de parella, per primer cop es fixen criteris per resoldre aquests conflictes sobre la titularitat o tinença dels animals. S'haurà de tenir en compte el seu benestar i altres aspectes com la persona o persones que hi tenen un vincle emocional més estret. Per tant, en cas de separació o divorci, l'animal no s'atribuirà necessàriament a qui realment en sigui el propietari. Quan hi hagi una separació o divorci, en el conveni regulador el jutge establirà qui es queda amb l'animal, com es reparteix el temps de convivència amb ell, qui es fa càrrec de la seva cura i com es reparteixen les càrregues, com la pensió alimentària o les despeses mèdiques.

"Una persona maltractadora, també maltracta animals. De fet, qui maltracta els animals domèstics i de companyia, és candidat a maltractar la seva parella, els seus fills, etc.", ha dit Ciuró. Així doncs, una persona que tingui una sentència per causes de maltractament a animals no podrà disposar de la custòdia dels seus fills. D'aquesta forma, una de les novetats més rellevants és que per primer cop s'estableix una possible connexió entre el maltractament als animals i la violència de gènere o familiar, perquè el Codi Civil considera que qui maltracta els animals també ho podria fer a la família, parella o fills.

El Govern calcula aprovar la norma a la tardor

La Comissió de Codificació del Dret Civil Català ja té enllestit l'avantprojecte de llei de modificació i incorporació d'alguns articles, entre els quals els que afecten els drets dels animals. El text ja s'ha enviat al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i continuarà la tramitació fins a ser aprovat pel Consell Executiu, previsiblement a principis de la tardor. Després arribarà al Parlament, que l'haurà d'aprovar definitivament. El Congrés de Diputats va aprovar el desembre passat la modificació del Codi Civil espanyol que estableix que els animals són éssers amb sentiments, però no va tan lluny com la proposta catalana, segons Justícia.