La Generalitat obrirà aquest dimecres una nova línia extraordinària d'ajuts al lloguer per als menors de 36 anys. Aquesta línia extraordinària està dotada de 6,7 milions d'euros i no tothom hi podrà accedir. Concretament, és exclusiva per als més de 3.600 sol·licitants del bo jove de la Generalitat que es van quedar sense rebre l'ajut per manca de pressupost. Segons ha detallat l'Agència de l'Habitatge, el Govern va rebre 28.384 sol·licituds d'ajuts al lloguer per a menors de 36 anys. D'aquestes, se'n van atorgar 13.468, se'n van denegar 11.226 per manca de documentació o perquè no complien requisits i 3.683 es van quedar fora perquè la convocatòria havia esgotat els 29 milions d'euros que preveia.

És a dir, només aquests poc més de 3.600 sol·licitants són els qui ara podran rebre la nova prestació de la Generalitat. "Amb aquesta convocatòria extraordinària assolirem un 100% de sol·licituds favorables cobertes pel 2022", ha indicat la secretària d'Habitatge, Marina Berasategui. Aquells que poden accedir a aquesta ajuda rebran un SMS amb informació al respecte. "La nostra responsabilitat era respondre i atendre'ls", ha subratllat Berasategui.

El nou ajut extraordinari té les mateixes característiques que la convocatòria de setembre pel bo jove pel lloguer de l'Estat. Els requisits per accedir-hi eren ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'un habitatge o habitació, tenir un salari màxim de 23.600 euros anuals i que el lloguer fos d'un màxim de 950 euros —1.100 euros en els casos de famílies nombroses. L'import final de l'ajut no era lineal, sinó que podia ser d'una forquilla d'entre 20 i 250 euros mensuals, en funció de la unitat de convivència i l'esforç econòmic que els suposava el pagament del lloguer.

Al final, sí que va ser per ordre d'entrada

En la convocatòria ordinària d'aquest ajut al lloguer el passat setembre, la Generalitat va afirmar que el bo no es donaria per ordre d'entrada. Tanmateix, ara, han reconegut que les 3.600 persones que han quedat desateses són les últimes que van sol·licitar l'ajuda. Ara bé, remarquen que amb la nova línia d'ajuts es cobriran el 100% de sol·licituds de manera favorable.

Ajuts del 2023

El Govern també preveu publicar cap al març la convocatòria d'ajuts al lloguer per a menors de 36 anys que correspon al 2023. Enguany el pressupost tornarà a ser de 29 milions d'euros. Quan els han preguntar per la possibilitat que hi hagi gent que torni a quedar-se sense la prestació per manca de pressupost, fonts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya defensen que aquest cop tindran més temps per "treballar amb més calma i fer millor la feina".