El Departament de Drets Socials ha publicat aquest divendres la nova línia d'ajuts al lloguer destinats a joves de fins a 36 anys. La consellera Violant Cervera ha explicat en una roda de premsa que han apostat per aquesta nova convocatòria per poder donar resposta al jovent que va sol·licitar el Bo de Lloguer Jove de l'Estat i que no han pogut accedir a la subvenció. Concretament, la Generalitat va rebre 39.347 peticions i només tindran la prestació 9.753 joves de fins a 35 anys. Per a aquesta nova línia d'ajuts, Drets Socials destina una dotació pressupostària de 29 milions d'euros. Calculen que s'hi podran beneficiar uns 14.000 joves, que percebran un màxim de 250 euros mensuals per destinar-los al pagament de l'habitatge que tinguin en règim de lloguer o cessió d'ús. El termini de sol·licituds començarà aquest proper dimecres 28 de setembre, a partir de les 9 hores, i acabarà el divendres 7 d'octubre a les tres de la tarda.

Cervera ha remarcat que aquesta ajuda arriba per quedar-se: "Els ajuts al lloguer jove neixen amb la voluntat de perdurar en el temps, com una mesura estructural, de manera que serà una convocatòria que sortirà anualment". La titular del Departament de Drets Socials ha insistit en l'escassa cobertura del Bo de Lloguer Jove estatal i ha manifestat que, quan van demanar una ampliació dels recursos que s'hi destinen per poder fer front a les "expectatives" generades, la resposta del govern espanyol va arribar molt ràpidament: "No". "Davant d'aquesta situació, i donat que estem seriosament preocupats per la baixa taxa d'emancipació dels joves de Catalunya, vam considerar aportar una partida que permetés fer aquesta convocatòria 'exprés' i fer un pas més endavant en l'estratègia d'emancipació", ha reblat la consellera.

Sobre aquests nous ajuts, Violant Cervera ha fet èmfasi en què han treballat perquè sigui "més equitativa, més justa i més racional" que la línia de subvencions dissenyada per l'executiu espanyol. Les principals diferències rauen en el criteri territorial, atès que la prestació s'adaptarà i ajustarà als preus del lloguer de la ubicació geogràfica del sol·licitant; el criteri econòmic (la quantia mensual que percebi el jove variarà en funció dels ingressos que aquest tingui, de manera que aquells que tinguin unes retribucions més baixes tindran una ajuda superior, sempre en el límit dels 250 euros al mes) i en el criteri de distribució (els ajuts de l'Estat s'han concedit en funció de l'ordre d'arribada de la sol·licitud i, ara, la Generalitat distribuirà aquesta prestació pròpia en règim de concurrència competitiva).

Qui s'hi pot acollir?

La subvenció que ha publicat aquest dimecres el Departament de Drets Socials per al pagament o cessió d'ús està pensada per a tots aquells joves que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys inclosos. Els sol·licitants hauran d'acreditar que són titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'un habitatge o habitació. Alhora, hauran de complir amb el topall dels ingressos de la unitat de convivència, que haurà de ser inferior a 23.664,16 euros anuals. Es computaran els obtinguts l'any 2021. També hi ha establerts uns imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual per poder demanar aquest ajut. En el cas de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, no podrà superar els 950 euros; a la resta de la demarcació de Barcelona i a Girona, és de 650 euros; mentre que a Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, el màxim està fixat en 600 €. Les persones sol·licitants hauran de documentar que estan al corrent de pagament de les rendes de l'habitatge; així com que aquests pagaments s'efectuen per transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador/a de la finca.

Els interessats podran efectuar el tràmit de sol·licitud des del 28 de setembre fins al 7 d'octubre, per via telemàtica o bé presencialment a les oficines locals d'habitatge o a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha indicat que, en fer-se en règim de concurrència competitiva, "és igual el moment del dia en què es presenti la sol·licitud, totes i cadascuna d'elles s'analitzaran i totes tindran una puntuació en funció del que els correspongui segons les bases reguladores". En canvi, en el cas del Bo de Lloguer Jove de l'Estat, l'ordre d'arribada de les peticions marcava la concessió d'aquestes: "Només han rebut l'ajut els que van sol·licitar-lo el primer dia, perquè en vam rebre més de 17.000 i se n'han concedit més de 9.700", ha detallat Sala. La diferència, ara, és que no caldrà córrer, però sí que cal fer-ho dins del termini previst a la convocatòria.

De fet, els que han obtingut una resolució favorable a l'ajut de l'Estat han rebut entre aquest dijous i divendres la notificació de la concessió de la subvenció a través d'un missatge de text al mòbil. El llistat també s'ha publicat al portal de Tràmits de la Generalitat. Per als que han quedat fora, però van demanar aquesta ajuda estatal, es preveu que el dimarts 27 rebin un missatge conforme la seva sol·licitud no ha estat atesa i explicant-los que l'endemà podran presentar la documentació per la convocatòria de la Generalitat.

Com es distribueix l'ajut?

Des del Departament de Drets Socials, detallen que l'ajut no és lineal i, per tant, es distribuirà a partir d'uns paràmetres ponderables. La subvenció serà d'un mínim de 20 euros mensuals i un màxim de 250. L'import que el jove percebi serà del 20% de l'import de la renda de lloguer quan l'esforç per pagar aquest rebut sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. La quantia s'elevarà al 30% de l'import de la renda de lloguer quan l'esforç superi el 30%, però se situï per sota del 40%. Arribarà al 40% de l'import de la renda de lloguer quan el jove hagi de destinar més del 40% dels seus ingressos fins a un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge i un mínim de 240 euros anuals. En el cas dels pisos compartits, si hi ha més d'un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden demanar la prestació de manera individual. Si més d'un en resulta beneficiari i conviuen en un mateix immoble, la suma dels seus ajuts no podrà superar el cost mensual del lloguer.