El col·lapse judicial per les demandes contra les aerolínies es manté, però ara han canviat de jutjat: dels mercantils de Barcelona als jutjats de primera instància i instrucció, en traspassar-los la competència el 2022. Aquest és el cas dels jutjats de Gavà perquè el seu territori s'ha convertit en la seu de la companyia Vueling durant l’any passat. La junta de jutges de Gavà ha demanat a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un reforç urgent a les plantilles dels 9 jutjats, que no tenen atribuïdes competències en matèria de violència sobre la dona, com van tenir els jutjats mercantils per tal de fer front a l'increment de judicis verbals en matèria de danys derivats de la destrucció, pèrdua o avaria de l’equipatge facturat i en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o retards dels vols transport aeri, com des del 2004 fixa la normativa europea.

Les xifres són prou clares: els jutjats de Gavà han tingut un increment de 1.144 demandes de judici verbal en assumir les demandes a companyies aèries en només quatre mesos, des de l’octubre de 2022 a gener de 2023, segons informa la sala de govern del TSJC. I, destaca que el   gener passat es van registrar 657 demandes de judici verbal, enfront de les 78 demandes el gener de l'any 2022. A més, afegeix que en un any aquests jutjats podran arribar a rebre més de 3.000 demandes. I conclou que com “se supera amb escreix” els barems de feina fixats oficialment, i, per això, aprova que es “repliqui” el suport que van rebre els jutjats mercantils de Barcelona, a l’espera de l’aprovació definitiva del Consell General del poder Judicial (CGPJ). Inicialment, el TSJC ha acordat la selecció de tres jutges o magistrats de reforç en comissió de serveis, durant sis mesos, amb l’encàrrec de resoldre d’entre 160 a 180 demandes de transports aeri mensuals, que implica cobra un major o menor retribució del complement de destí. En cas d’empat, el coneixement del dret o de la llengua i el dret substantiu propis de la comunitat és un criteri preferent.

Reforços als mercantils

La decisió del govern espanyol de derivar les demandes amb resolucions pautades i evidents, com el retorn les clàusules sòl, als jutjats i no articular altres mitjans de resolució de conflictes, manté ofegats els jutjats. La sala de govern del TSJC en l’acord, del 31 de gener passat, que dona suport als jutges de Gavà, també recorda l’esforç fet en els jutjats mercantils de Barcelona. El gener de 2021 van rebre el suport de 12 comissions de serveis per resoldre 180 assumptes mensuals sobre transport aeri resolts mitjançant decret, interlocutòria o sentència. I, precisa que durant el període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 5 d'octubre de 2020 es van repartir als 11 jutjats mercantils de Barcelona 11.823 demandes de transport aeri. Ara, el col·lapse es repeteix a Gavà.