Els Mossos d’Esquadra fa cinc anys que analitzen l’atemptat de Barcelona i Cambrils. Es Satty i els seus seguidors, joves marroquins, immigrants de segona generació, que després d’estar escolaritzats a Ripoll, catalitzats per l’adoctrinament de l'imam que va arribar al municipi l’any 2015 i també per l'autoradicalització, van anar generant el seu relat i discurs que va acabar amb l’atac de la rambla de Barcelona el 17 d’agost de 2017 i amb l’atac amb armes blanques i un vehicle al passeig marítim de Cambrils, la matinada del 18 d’agost. 

Vist ara, en perspectiva, hi ha desenes de moviments, físics i digitals, comportaments, comentaris i fins i tot incidents que, dispersats, no van servir de res als investigadors de la Comissaria General d’Informació d’aquell moment per detectar que a Ripoll, un municipi que no passa de 10.000 habitants, hi havia un grup de joves, alguns amb vincles familiars entre ells, que estaven preparant un atemptat a gran escala a Barcelona i París

Unir totes aquestes informacions potser no hauria evitat l’atac de Younes Abouyaaqoub amb la furgoneta al tram superior de la rambla de Barcelona, però hauria servit per alertar als investigadors que hi havia uns patrons, un perfil d’activitat, que podia ser un incipient signe de radicalització i fins i tot d’anar un pas més, i preparar un atac. Tota aquesta recopilació, tractament i anàlisi de dades és el que és la intel·ligència policial.

De la intel·ligència a la ciberintel·ligència

Els Mossos d’Esquadra ja analitzen totes les dades que tenen a l’abast, però ara, amb el pla tecnològic que la Prefectura està portant a terme, està previst que es munti una nova comissaria general que permeti posar més esforços per millorar aquesta intel·ligència amb més tecnologia, donant més capacitat a la policia catalana, titular de la lluita antiterrorista a casa nostra, per unir punts amb una ciberintel·ligència capaç de detectar riscos, utilitzant la intel·ligència artificial. La Comissaria General TIC, que s’inclourà en la nova estructura dels Mossos d’Esquadra que està prevista que s’aprovi passat l’estiu, tal com va avançar ElNacional.cat, no restarà competències en intel·ligència antiterrorista a la Comissaria General d’Informació, que és la que investiga i actua contra els extremismes violents i les radicalitzacions que acaben en delicte, però sí que facilitarà noves capacitats tecnològiques a tot el cos.

 PCA8107
El comissari Eduard Sallent en un instant de la conversa amb ElNacional.cat / Foto: Pau de la Calle

Així ho ha explicat en una conversa amb ElNacional.cat el comissari de la Prefectura, Eduard Sallent, l’ideòleg d’aquest canvi de rumb tecnològic que ha de fer la policia catalana durant els anys vinents, en la línia de les tendències que s’estan fent a tot el món en la guerra contra el terrorisme, i que han de permetre actualitzar el cos de la policia catalana. Aquest canvi d’estructura, que facilitarà aquest projecte tecnològic, està incardinat a modernitzar el cos dels Mossos d’Esquadra de cara a 2030 i arriba ara, cinc anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i quan s’ha pogut remodelar l’estructura de comandament, amb la incorporació de nous líders, com el comissari en cap Josep Maria Estela, que va substituir a final del 2021 el major Josep Lluís Trapero, i el mateix Sallent, que ja havia esbossat, a final de 2020, el pla de modernització del cos, sobtadament aturat amb la “restitució” del major Trapero quan va ser absolt per l’Audiència Nacional espanyola.

Les pistes dels atemptats del 17-A i la intel·ligència artificial

Com pot ajudar la tecnologia en la lluita contra el terrorisme i la radicalització violenta? El comissari Sallent ho té clar. Dotar els Mossos d’Esquadra d’una nova arquitectura digital permetrà millorar en l’anàlisi de les dades obtingudes i, per tant, millorar el perfilament, la generació de patrons i, en definitiva, millorar les estratègies policials per combatre aquest tipus d’activitat criminal. La nova Comissaria General TIC reclutarà talent i desenvoluparà tecnologia que permeti, més enllà de millorar l’obtenció d’informació de fonts obertes, com les xarxes socials, també ser més eficients, gràcies a la intel·ligència artificial, en l’explotació de les dades minades i aconseguides. 

El comissari explica que abans de l’atemptat de Barcelona i Cambrils s’havien registrat incidents que, sols, sense cap mena de connexió, amb la impossibilitat humana de relacionar-los, no tenien cap sentit. Si s’hagués tingut la tecnologia per unir-los, com punts allunyats d’un univers gegant, haurien pogut donar pistes als investigadors dels Mossos d’Esquadra. Un dels integrants del grup terrorista va ser detectat davant de la comissaria dels Mossos de Salt resant. Es va investigar, Informació en va fer seguiment, no es va detectar res, i es va arxivar. En xarxes socials infantils un dels membres de seguidors d’Es Satty va fer comentaris amb referències al gihadisme. El lloguer de les furgonetes sense cap mena d’objectiu comercial o la compra de precursors d’explosius en diversos punts del país. Aquests fets puntuals, sense connexió, impossibles de connectar a ull humà, amb la capacitat tecnològica a la qual aspira aquesta nova comissaria general s’haguessin pogut integrar i haguessin permès generar més banderes vermelles als investigadors. Segurament no s’hauria pogut evitar l’atac de Barcelona, però sí que hauria permès tenir més coneixement dels terroristes després del primer atac o fins i tot haver fet sonar les alarmes abans.

 PCA8016
Eduard Sallent, comissari de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, a Egara / Foto: Pau de la Calle

Tanmateix, això només serà possible amb la millora de l’arquitectura de les bases de dades policials actuals. Ara mateix totes les dades recollides pels Mossos d’Esquadra s’arxiven en infinites bases de dades, que es poden rastrejar i extreure segons uns paràmetres finits. L’objectiu del projecte d’Eduard Sallent preveu que aquestes dades es puguin mirar i remirar del dret i del revés, sense cap limitació per culpa del sistema -un programari de gestió de les dades policials d’abans del 2000. Amb una arquitectura més moderna i la incorporació de la intel·ligència artificial permetrà als investigadors dels Mossos tenir més dades, preveure comportaments il·lícits i ser una font d'alerta per la policia i generar, en definitiva, intel·ligència, una de les peces claus de la guerra contra el terrorisme.

La modernització tecnològica dels Mossos

Aquesta modernització no passa només per la creació d’una nova comissaria general. Aquest és el primer pas formal, però haurà d’anar acompanyat d’una modernització del programari, algun de transversal i altre que s’haurà de desenvolupar ad hoc, i també per la incorporació de talent, intern i extern, a les divisions i àrea de la nova comissaria.

Els Mossos no descarten reclutar persones especialistes en gestió i tractament de dades i intel·ligència artificial fora del cos, un fet que s’haurà de lligar amb l’obligat relleu generacional que hi ha i cada cop serà més pronunciat tant en l’estructura de comandament com també en la plantilla de la policia catalana. Amb la necessitat de perfeccionar els coneixements en persones natives a l’entorn digital i havent de dotar de coneixements bàsics d’aquest nou paradigma de treball i intel·ligència als agents i comandaments no nadius.