El Govern de la Generalitat ultima el seu pla per al futur de la circulació dels vehicles de dièsel amb etiqueta B a les Zones de Baixes Emissions (ZBE). Concretament, es preveu que el Govern limitarà la circulació dels vehicles dièsel amb etiqueta groga a les ZBE quan s'activin avisos per contaminació a partir de l'1 de gener de 2026. Tanmateix, preveu prohibir-ne la circulació completament en aquestes zones l'any 2028.  Així ho recull el nou Pla de qualitat de l'aire Horitzó 2027 que la Generalitat ha fet públic aquest dimecres i preveu aprovar en les pròximes setmanes a través d'un decret. Segons l'executiu, el document ha seguit tots els tràmits d’informació i s'ha treballat amb l'AMB i l'Arc Metropolità. Inclou 83 mesures i 391 accions, moltes de les quals relacionades amb el trànsit rodat, però també amb l'activitat industrial i els nous planejaments urbanístics.

Hi ha certes excepcions que permetran que els vehicles amb l'etiqueta B circulin per les ZBE. És el cas dels serveis d'emergència i essencials o les persones que tinguin malalties, discapacitat o mobilitat reduïda. A més, aquestes restriccions tampoc afectaran aquelles persones que tinguin ingressos inferiors a certs llindars que s'establiren. Així se cerca que la mesura no castigui les persones més vulnerables. A més, les persones residents, durant un termini d’un any des de la implantació de la ZBE, podran accedir a la ZBE del seu municipi fins a un màxim de 52 dies a l’any, i les furgonetes i vehicles implicats en la distribució de mercaderies sense etiqueta tenen un període màxim d’exempció de tres anys.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha donat a conèixer el nou pla després de mantenir una reunió amb veïns i veïnes de l’Eixample de Barcelona, una zona on hi ha un elevat índex de contaminació fruit del trànsit rodat. Ha assegurat que es tracta d’una mesura que va alineada amb les demandes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), però també amb la nova directiva europea aprovada i la que s’està treballant. En aquest sentit, ha destacat que una de les principals novetats del document és que té en compte les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres i el benzo(a)pirè, que abans no es contemplaven.

Més enllà del trànsit rodat

A banda de les mesures lligades al trànsit rodat, el pla també estableix que els planejaments urbanístics hauran d’incorporar accions específiques per reduir la contaminació atmosfèrica. En els sectors de nova implantació amb usos residencials, sanitaris o docents propers a vies de circulació amb velocitat permesa superior a 50 km/h, el planejament ha de contemplar mesures per reduir l’impacte de la contaminació acústica. 

En l’àmbit de la indústria i l'energia, el pla indica valors límit d’emissions per als compostos orgànics volàtils; nous valors per a activitats que no els tenien regulats fins ara, com els forns crematoris de restes humanes; i d’altres de més restrictius per a determinats sectors. També es revisaran les autoritzacions ambientals associades a grans focus d’emissions com els fons de ciment, les incineradores, els forns de fabricació de vidre, o la indústria química de gran volum, entre d’altres.

 

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!