La reforma del reglament de circulació presenta canvis importants que modificaran les normes de trànsit. L'objectiu del govern espanyol se centra en tres grans eixos: reduir la velocitat urbana, endurir les mesures del carnet de punts i posar fre a la falta de regulació de noves formes de mobilitat. Tot plegat per un objectiu comú: rebaixar el 50% els morts i ferits greus durant la propera dècada, d'acord amb les directrius donades per l'Organització Mundial de la Salut.

Quins són els canvis?

La llei de Trànsit vol pujat de tres a sis punts aquells que vagin conduint amb el mòbil a la mà. De tres a quatre punts si no porta el cinturó de seguretat, el casc o el sistema adequat de retenció infantil. D'altra banda, serà considerada una infracció greu portar incorporat un sistema de detecció de radars per evitar les zones on poden ser multats. En aquest cas, la sanció serà doble: pèrdua de tres punts i multa de 500 euros. Fins ara, només està sancionat l'ús d'aquests dispositius durant la conducció però feta la llei, feta la trampa: els conductors els desactiven per impedir que els agents de Trànsit puguin acreditar el seu ús. Ara, només tenint-lo ja no es permetrà.

Pel que fa a la velocitat, queda prohibit sobrepassar en 20km/h els límits a les carreteres convencionals per avançar altres vehicles. A tall d'exemple: si anem per una carretera secundària i tenim davant un camió que va a 90, no podem avançar-lo. I se suma una nova infracció tipificada com a molt greu  aquells que cometin frau en els exàmens de conduir utilitzant dispositius d'intercomunicació no autoritzats. La sanció serà de 500 euros i mig any sense poder tornar-se a presentar a l'examen.​

En l'àmbit urbà, es modificarà el Reglament General de Circulació i el de Vehicles per reduir la sinistralitat. A totes les ciutats, la velocitat passarà a ser:

- De 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació.

- De 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.

- De 20 km/h en vies que disposin de plataforma única i on no hi hagi vorera.

En aquest cas, els límits s'aplicaran sis mesos posterior a la publicació en el BOE d'aquesta llei. Es dona un marge de temps perquè la ciutadania ho coneixi i s'adapti a la nova senyalització.

Els patinets hauran de complir les normes

En aquest aspecte, també se centren en els patinets. Actualment, cada ciutat té llibertat d'acció però ara totes s'hauran d'adaptar a una norma en comú: quedaran unificades i s'inclouen vehicles de mobilitat personal, d'una o més rodes, dotats d'una única plaça i propulsats per motors elèctric que poden arribar a una velocitat màxima de 25km/h. 

Les limitacions, que entraran en vigor el 2 de gener, sobre els patinets i altres que reuneixin aquest requisits són:

- Es prohibeix circular als que arribin a més de 25 km/h.

- Es prohibeix la seva circulació per voreres, zones de vianants, túnels urbans i autovies o autopistes que transcorrin dins del municipi. Només en àrees urbanes, ni travessies, autovies o autopistes.

- Podran ser sotmesos a proves d'alcoholèmia i no podran portar auriculars posats.

- Hauran de complir les normes de circulació com qualsevol altre transport.

- Per poder circular, han de disposar del corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen amb els requisits tècnics previstos en un manual que encara ha d'aprovar la DGT. Aquest aspecte s'aplicarà en un termini de 24 mesos.

El ministre Marlaska, conjuntament i en roda de premsa amb la ministra Montero, també han detallat altres aspectes més concrets:

- Rebaixa de 21 a 18 anys l'edat per conduir camions amb el corresponent Certificat d'Aptitud professional (CAP). També a 18 anys per conduir autocars sense passatgers i en un radi màxim de 50 quilòmetres.

- Les persones amb dificultats associades al sistema locomotor podran conduir camions o autobusos en determinats casos i prèvia valoració mèdica i mecànica individualitzada, gràcies als avenços en pròtesis i vehicles.

- El permís B serà suficient per conduir furgonetes elèctriques de fins a 4.250 quilos sempre que el conductor tingui una antiguitat mínima de dos anys amb aquesta llicència, amb la qual cosa compensa l'excés de pes de les bateries i els dipòsits d'aquests vehicles.