El Govern ha renunciat a exigir un nivell comú d'anglès als universitaris i ha deixat en mans de les universitats com acreditar el nivell exigible d'un idioma estranger. Concretament, l'executiu "flexibilitza els criteris d'acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els estudis universitaris de grau", d'acord amb l'anunci que ha fet aquest dimarts.

El decret llei aprovat haurà de ser ratificat pel Parlament i serveix per donar compliment a l'acord adoptat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el passat març. Un decret que modifica l'article 211 de la Llei 2/2014 relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part dels estudiants de grau de les universitats catalanes.

Anglès, francès, alemany o italià

Així, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2021-2022 hauran "d'assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d'estudi i altra normativa interna del centre".

Aquesta llengua estrangera ha de ser l'anglès, el francès, l'alemany o l'italià. És a dir, una de les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU) o altres llengües que pugui acordar el CIC.

Curs 2018-2019 i 2020-2021

Amb l'objectiu de "garantir la igualtat de tracte a tots els que estan cursant un grau universitari", la nova regulació s'aplicarà també de manera retroactiva als estudiants que van iniciar els estudis de grau des del curs 2018-2019 al curs 2020-2021.

El Govern assegura que la modificació "respon a les demandes de les universitats d'adaptar l'acreditació i la demostració dels coneixements i les competències en terceres llengües dels estudiants de grau a allò que estableixi la normativa aplicable als plans d'estudis i altra normativa interna de la universitat, d'acord amb la seva autonomia universitària".

Consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, en la rueda de prensa del Govern, nuevas medidas covid - ACN

La consellera d'Universitats, Gemma Geis / ACN

Aleshores, el decret facilitarà que cada universitat pugui establir les vies que consideri més adequades per tal que els seus estudiants tinguin més opcions de demostrar els coneixements i competències en terceres llengües, tenint en compte la situació específica de les seves facultats i centres.

Si la modificació s'ha aprovat mitjançant un decret llei és per la "urgència" i la "necessitat de garantir que els estudiants que van iniciar els estudis de grau el curs 2018-2019 puguin conèixer al més aviat possible els canvis en la normativa sobre l'acreditació de coneixements i competències en terceres llengües que l'afecten directament". "El coneixement d’aquest canvi normatiu també és essencial per als que han iniciat els estudis de grau amb posterioritat, inclòs aquest curs 2021-2022, per disposar de tota la informació necessària en l’organització de la seva activitat acadèmica", afegeix el Govern.

 

Imatge principal: Façana d'una facultat de la Universitat de Barcelona / ACN