La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha desenvolupat un nou model d'abordatge de les violències sexuals que han presentat aquest dimarts, pocs dies abans del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes. El nou model es presenta com un canvi radical de com s'han abordat aquest tipus de violències fins al moment, la consellera, Tània Verge, ho ha resumit: "És un canvi de paradigma claríssim. No es deixa cap dona sola i són els serveis que s'adapten a les necessitats de les dones, els seus tempos i les seves decisions. Això, en si mateix, és un canvi radical de model". Es preveuen una norantena d'accions entre el 2022 i el 2025 i un pressupost de 40 milions d'euros per realitzar-les. Entre aquestes s'hi troba des del reforçament de la xarxa ja existint fins a la creació de noves eines. Per exemple, el nou Servei d'Intervenció en Crisi (SIC) per les víctimes de violències sexuals, que oferirà "primers auxilis psicològics" 24 hores al dia. 

El SIC es posaran en marxar el tercer trimestre de 2023 i ses planteja com un servei de caràcter descentralitzat i amb desplegament per tot el territori que atendrà a les supervivents de violència sexual que pateixin una crisi les 24 hores del dia. La directora general per l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich, ha explicitat: "Tant si la violència sexual que s’ha vist fa temps o és d'ara, es donen situacions de crisi que són impossibles d'anticipar". Davant una situació així qualsevol dona podrà posar-se en contacte amb aquest servei a través del número 900 900 120 i serà atesa. Una psicòloga especialitzada es podrà desplaçar per atendre físicament la supervivent en aquell entorn que li sigui més segura. D'aquesta manera s'asseguren uns primers auxilis psicològics per aquelles persones que hagin patit violència sexual, ara o fa temps. La consellera ha deixat clar que serà un servei que arribarà a tot el territori i es dotarà "de tantes psicòlogues com calgui". 

Millora del telèfon 900 900 120 

El nou model d'abordatge també millora eines per l'abordatge de les violències masclistes ja existents com el telèfon 900 900 120. Fins ara les persones que trucaven a aquest número rebien informació d'on trobar els serveis d'atenció en caso de violències sexuals, ara es farà l'atenció directa. Es tracta d'un servei que també està disponible 24 hores al dia, que no deixa rastre de les rucades i que ara amplia les seves funcions. Passa a assumir un rol encara més actiu. Des de l'atenció a la persona que truca, passant per un primer assessorament jurídic fins a la possibilitat d'una visita presencial. Les novetats en aquest servei s'amplien donant una cobertura més completa en els casos de violència sexual. 

Com en el cas dels nous SIC o el telèfon 900 900 120, el nou model d'abordatge de les violències sexuals presentat aquest dimecres inclou diverses mesures molt ambicioses. Totes elles responen a dos objectius principals: reforçar els serveis i els circuits d'atenció per fer-los més especialitzats i provocar una transformació social i cultural.