Les farmàcies catalanes han vist finalitzats els retards en el pagament després que el Govern hagi fet efectiu el pagament de la factura dels medicaments d'agost, i han aconseguit d'aquesta forma "recuperar la normalitat dels pagaments", vuit anys després de les primeres dificultats.

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i la Federació d'Associacions de Farmàcies Catalunya (Fefac) han explicat en un comunicat conjunt que el Govern va fer l'ingrés divendres passat, i va complir així amb el pagament a dia 5 segons fixa el Concert d'Atenció Farmacèutica signat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Compromís amb el ciutadà

El president del CCFC, Jordi de Dalmases, ha afirmat que "és una gran satisfacció haver aconseguit, després de tants anys, normalitzar el pagament a les farmàcies". "I encara és més satisfactori poder dir que, malgrat les situacions crítiques que s'han pogut viure, els farmacèutics hem demostrat en tot moment el compromís amb el ciutadà, sense que el servei assistencial es veiés afectat", ha subratllat.

Des de la Fefac, el seu president, Antoni Torres, ha considerat que la priorització del ciutadà i la disponibilitat dels seus tractaments que van fer els farmacèutics suposa "una de les accions de responsabilitat social més rellevants, sense fer-ho servir com a eina de pressió, i ha acordat paral·lelament amb les administracions passos per recuperar la normalitat".

Ha recordat que han sofert "la incertesa mensual", passant per la recuperació parcial, fins a la total actual, ja que des de juliol de 2010 les farmàcies catalanes han sofert periòdicament endarreriments en el pagament, des de 25 i 55 dies, fins a màxims històrics de quatre mesos el 2013.