En un acte entre el govern espanyol i l'Església catòlica, aquesta darrera ha renunciat a les exempcions dels impostos sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i els que afecten les Contribucions Especials, que estaven contemplats als Acords amb la Santa Seu. Aquest nou règim fiscal al qual se sotmetrà l'Església ha estat anunciat per la Conferència Episcopal i el Ministeri de la Presidència.

Així doncs, l'acord es farà efectiu aquest mateix dimecres a mitjanit. El pacte equipara el règim fiscal de l'Església amb el de les entitats sense ànim de lucre, en base "al principi de no privilegi i no discriminació", segons es recull en el comunicat conjunt que han elaborat. D'aquesta manera, el Govern derogarà l'ordre ministerial de 5 de juny del 2001 del Ministeri d'Economia i Hisenda on es regula la inclusió d'aquest impost a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics.

Tot plegat arriba un any després de les immatriculacions de l'Església, Aleshores, la Conferència Episcopal va admetre llavors que no li corresponia la titularitat d'un miler dels 34.961 béns immobles que va posar al seu nom gràcies a una llei d'Aznar.

El cens dels béns de l'Església 

Queda fora d'aquest acord la possibilitat que l'Església pagui l'Impost sobre els Béns i Immobles (IBI). Justament sobre els béns de l'Església catòlica creix la voluntat de fiscalització. El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de febrer instar al Govern a fer un cens de béns immobles amb les finques afectades per les immatriculacions a favor de l'Església catòlica. Així com fer una aproximació sobre la necessitat d'impulsar actuacions encaminades a la seva recuperació per part dels particulars.

Aquest punt de la moció, impulsada per la CUP, ha tirat endavant els vots d'aquest grup juntament amb els de PSC-Units, ERC i Junts i comuns, i els vots en contra de Vox, Cs i PP. Segons el text, per a aquest cens es tindrà en consideració el treball ja documentat en un estudi fet el 2020, a més d'un informe del Govern del febrer del 2021.

També s'ha aprovat requerir les autoritats eclesiàstiques pertinents i els registres de la propietat que corresponguin que, en l'"improrrogable termini de sis mesos", aportin una llista íntegra de tots els béns immobles inscrits a favor seu d'acord amb certificats de domini emesos pels seus càrrecs eclesiàstics i la documentació que consti als seus arxius en relació amb aquests béns. A més, s'emplaça a continuar millorant el treball per a la reversió de béns "indegudament immatriculats a favor de l'Església", així com a vetllar i garantir, a través dels mecanismes de mediació existents, per la reparació dels afectats.