L'escola Sant Felip Neri, ubicada al districte de Ciutat Vella de Barcelona, s'incorporarà a la xarxa d'escoles públiques d'Educació de cara al curs vinent. Aquest equipament s’ubica en unes instal·lacions que són propietat de la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri i d’una única línia amb 331 alumnes matriculats aquest curs, que inclou les etapes de segon cicle educació infantil (66 alumnes), primària (147) i secundària (118). Actualment, la titularitat del centre, la propietat de les instal·lacions i el Consorci d'Educació han arribat a un acord pel lloguer dels espais per poder continuar amb el projecte ara ja integrat dins la xarxa d'escoles públiques, ja que fins ara era un centre concertat-privat. Aquesta serà la setena vegada que un centre escolar privat amb alumnes s'incorpora a la xarxa pública. 

Per poder dur a terme el procés d'incorporació a la xarxa pública s'han de complir dos criteris: que hi hagi una proposta de la titularitat del centre per fer la integració i què l’oferta d’aquest serveixi per donar resposta a les necessitats educatives de la zona. En aquest cas, el 5 de maig de 2021, el titular del concert del centre educatiu, en aquest cas la Fundació Privada Torras i Bages, va sol·licitar formalment la integració de l’Escola Sant Felip Neri a la Xarxa de Centres Públics. També es va fer un estudi sobre les necessitats d’escolarització en el marc de la programació educativa en la zona on està situat el centre per determinar si l’oferta de l’escola és necessària per atendre aquestes necessitats.

Durant l'anàlisi dels diferents factors que envolten aquest centre, es va determinar que era necessari ampliar l'oferta d'educació pública del districte de Ciutat Vella, davant la creixent demanda dels darrers anys. Des del mes d’octubre de 2021 s’han fet reunions de treball per analitzar els espais i buscar les solucions més adequades; tant amb els titulars del concert, com amb la propietat de l’equipament i amb representants de l’AFA del centre, que en els darrers mesos ha reclamat de forma activa que es dugui a terme aquesta integració.

L’equipament disposa d’un espai de 2.103 metres quadrats, distribuïts en dos edificis, un d’infantil i primària de dues plantes amb entrada per la plaça Sant Felip Neri, i un de secundària de quatre plantes amb accés pel carrer de la Palla. Està previst realitzar una sèrie d’actuacions per assegurar els aspectes de seguretat i evacuació dels edificis, amb una inversió total d’1,5 milions d’euros finançats al 50% pel Departament d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, està previst que les obres comencin el 2023 i finalitzin el 2024.