La Intersindical ha denunciat que el Departament d'Educació envia correus electrònics a les direccions dels centres públics tant en català com en castellà: "Això vol dir que hi ha docents en càrrecs directius que no entenen el català o és només autoodi?". 

El sindicat ha criticat aquesta pràctica en una piulada al seu compte oficial de Twitter, on ha expressat: "Un dia es lamenta del retrocés del català a l'educació i el dia següent envia un correu bilingüe a les direccions dels centres públics", i ha afegit al tuit una còpia d'un dels correus enviats pel Departament d'Educació de la Generalitat. 

intes

Dues versions 

En aquest cas es tracta d'un correu electrònic que enviava el departament a la direcció dels centres educatius de Catalunya amb la intenció d'avisar-los del proper lliurament d'ordinadors portàtils per a l'alumnat. Un text que, en primer terme, fan arribar en llengua catalana. A sota, però, s'hi veu el corresponent text traduït al castellà. 

La resposta d'Educació

El Departament d'Educació ja ha donat resposta a aquesta denúncia, explicant que es tracta d'una "error", i que l'emissor del correu correspon a Red.es, que pertany al ministeri espanyol, qui s'encarrega de la distribució dels ordinadors a les escoles pel conveni Red.es. Expliquen que, tot i haver-se tramès des d'una adreça de la Generalitat, era un correu de Red.es i no s'ha signat "per error". Així ho justificaven en una piulada en resposta al compte de Twitter de l'Intersindical. 

educació

Dades preocupants 

Una denúncia en un context de preocupació per la llengua catalana, que les dades confirmen que cada cop es parla menys a classe i que denoten un pas enrere en el creixement de la llengua catalana, ja que mentre que el 2006 un 56% dels alumnes de 4t d'ESO feien servir el català per preguntar a classe “sempre o gairebé sempre”, ara només ho fan el 39,4%.

Una dada que encara fa més feredat si el que mirem és la llengua que es fa servir durant les activitats de grup. Si comparem les dades, el 2006 un 67,8% feia servir el català “sempre o gairebé sempre”, mentre que ara, el 2021, només la fan servir un 28,4%. Gairebé un 40% menys. Un 20,7% declara fer-lo servir “poques vegades”. I els professors, què fan en aquest context? Doncs també sembla que si el 2006 un 63,7% es dirigia als nens i nenes en català, ara només ho fa un 46,8%. Un 12,3% declara fer-ho “poques vegades”.

L'actuació del Govern 

Justament per revertir aquesta situació, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, van anunciar un pla d'acció per promocionar l’ús del català als centres educatius. Un pla que consistirà en una anàlisi de la realitat del centre i aplicació d’accions i de millora a partir de grups impulsors. 

Aquests grups impulsors estaran formats per docents de diferents nivells educatius, un membre de la direcció del centre i l'acompanyament de l’equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. La intenció és que en quatre anys aquest pla estigui desplegat a tots els centres de Catalunya.

Què s'està fent ara?

Enguany, però, ja s’estan fent coses. En uns 200 centres aquest primer trimestre s’estan elaborant indicadors. Durant el segon trimestre, la intenció és crear grups impulsors i identificar elements de millora. De cara al tercer i últim trimestre, es duran a terme les formacions.

 

Imatge principal: Escola / ACN