Quan queda una setmana lectiva per acabar un curs 2019-2020 accidentat per la crisi sanitària, la ministra d’Educació, Isabel Celaá, ha anunciat que el curs que començarà al setembre serà ”presencial” i "amb la totalitat dels alumnes".

En declaracions a Ser Catalunya i La Sexta, Celaá no ha precisat les mesures concretes que duran a terme els col·legis quan es reprengui la "normalitat" però ha dit que ha demanat a totes les comunitats que “optimitzin” espais dels centres per poder utilitzar, per exemple, menjadors o biblioteques per fer-hi classes. També ha dit que caldrà tenir en compte un seguir de mesures “necessàries”, que s’integraran en un protocol que Educació farà arribar avui a les autonomies i que debatrà demà amb elles. “També ho farem amb mesures educatives perquè anem a un curs organitzat el principi del qual és la presencialitat”, ha dit.

Protocol d’actuació

Precisament, els ministeris de Sanitat, Educació i FP han elaborat un document que servirà de base als centres educatius per al curs escolar 2020-2021. El document, que es presentarà demà a la Conferència Sectorial d’Educació, busca oferir un marc comú que es pugui adaptar a cada comunitat autònoma i implementar-se segons la “realitat” de cada centre.

En aquest sentit, el document preveu que en educació infantil i fins a 4t de Primària —inclòs— es puguin establir grups estables d’alumnes, “idealment” de 15 (màxim 20), que podran socialitzar sense mantenir la distància interpersonal, perquè es considera un grup de “convivència estable”. Això, a més, permetrà el rastreig de contactes de manera més ràpida i senzilla si es donés el cas.

Distància d’1,5 metres

En el cas de 5 i 6è de primària, Educació Secundària i Batxillerat, els espais s’organitzaran de manera que comptin amb una separació d’1,5 metres i no de 2, com s’havia apuntat inicialment.

Així mateix, es prioritzarà “en la mesura que sigui possible”, la utilització d’espais a l’aire lliure per fer-hi activitats educatives i d’oci, en comptes de llocs tancats. En matèria de prevenció personal, es recomana la higiene de mans freqüent i “meticulosa”, evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca o utilitzar mocadors d’un sol ús.

L’ús de la mascareta

Pel que fa a la mascareta, en educació infantil no serà obligatòria, i a primària, de 1r a 4t, tampoc serà necessari dur-la si s’està en un grup estable de convivència. En cas que no sigui així i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres, s’haurà de portar.

Els alumnes a partir de 5è de primària l’hauran de dur obligatòriament quan no puguin mantenir la distància interpersonal, però no quan estigui asseguts als seus pupitres.

Neteja i ventilació

Els centres també hauran de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció que s’haurà de fer almenys un cop al dia. I que s’haurà de reforçar en els espais que ho requereixin per la intensitat del seu ús. Per exemple, als banys, on s’hauran de fer almenys tres desinfeccions al dia.

També s’hauran de ventilar les instal•lacions durant almenys cinc minuts abans de començar la jornada. També en acabar i entre classes, sempre que “sigui possible”. A més, aconsella que, quan les condicions meteorològiques ho permetin, es mantinguin obertes les finestres el màxim de temps possible.

Protocol davant de possibles casos


El document també indica que davant d’un possible cas d’una persona que comenci a desenvolupar símptomes, el centre el portarà a un espai d’ús individual, li col·locarà la mascareta quirúrgica (tant el possible cas com la persona que es quedi a la seva cura) i s’avisarà la família.