Els col·legi de l'advocacia i dels procuradors de Barcelona han assegurat aquest divendres, segon dia de represa de la normalitat als jutjats, que s'estan incomplint les mesures de seguretat sanitària.

En un comunicat, els dos col·legis afirmen que "no s'estan complint les previsions acordades per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sessió de 12 de maig de 2020".

En aquell acord deia que mentre hi hagués l'estat d'alarma el Ministeri de Justícia havia de proporcionar equips de protecció individual, garantir la neteja i desinfecció de les sales de vistes i posar fundes de plàstic d'un sol ús als micròfons, i advocats i procuradors asseguren que no s'està complint. 

L'acord del TSJC també deia que "l'incompliment de qualsevol d'aquestes mesures pot constituir pressupost de suspensió justificada de l'acte, tret que, en el segon cas, estimi el jutge o tribunal que la falta de fundes d'un sol ús per als micròfons pugui suplir-se amb l'ús de mascaretes".

"Aquesta situació s'agreuja amb la manca de criteris únics en cadascuna de les jurisdiccions, atès que els jutjats socials no funcionen i continuen les aglomeracions de persones i els retards, alguns dels jutjats penals i d'instrucció continuen assenyalant cada 5 minuts i els jutjats civils i de família, malgrat que sí que tenen acords d'unificació, no tenen els mitjans materials per poder dur-los a terme", afirma el comunicat conjunt.

Per això, reivindiquen que els judicis i les vistes orals siguin telemàtiques i que es garanteixin totes les mesures higièniques per a tothom. També demanen que si es fan vistes al matí i a la tarda, un mateix advocat no pugui ser convocat en els dos torns.