El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, David Mascort, ha explicat aquest diumenge a la Cimera del Clima de les Nacions Unides (COP28) que en quatre anys, Catalunya serà capaç "de reutilitzar el mateix volum d’aigua que necessita Barcelona per abastir-se durant un any". Es pretén assolir aquesta fita a través de la planificació d’inversions descrites en el Pla de reutilització de l’aigua regenerada que ha elaborat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que preveu generar 100 hm³ l’any 2027, amb una inversió estimada de 126 milions d’euros en equipaments.

🟢 COP28 a Dubai: Què es pot esperar de la Cimera del Clima 2023?

🟢 Cimera del Clima 2023: les 4 claus per entendre la COP28 a Dubai

"És clau per fer front a la sequera actual, i a les futures que vindran a causa de l’emergència climàtica, que siguem capaços de generar recursos hídrics a través de diferents metodologies per garantir els diferents usos que necessita el país. Així, aquest volum d’aigua que serem capaços de reutilitzar, l’estalviarem de l’aigua dels embassaments que és la que ens garanteix l’ús de boca a tota la ciutadania", ha explicat el conseller Mascort. 

Més estacions de regeneració

Actualment, una part de l’aigua que es depura s’acaba reutilitzant directament gràcies a les 24 Estacions de Regeneració d’Aigua (ERA) públiques que hi ha en servei. L’any 2022, la reutilització directa va suposar un volum aproximat de 71 hm³. Amb les inversions previstes fins al 2027 es prenen assolir fins als 100 hm³. Entre les actuacions programades, hi ha la construcció de 24 noves ERA, que s’iniciarà en aquest període i en algun cas es completarà més enllà de l’any 2027.

El Pla inclou també diferents actuacions de recàrrega d’aqüífers en zones costaneres, on hi ha un gran potencial per incrementar la reutilització d’aigua i generar recursos hídrics que poden ajudar a millorar la resiliència davant episodis de sequera, mantenir cabals ecològics i reduir la pressió de períodes secs sobre rius i aqüífers. I, alhora, s’han planificat diferents ERA amb l’objectiu de potenciar l’ús d’aigua regenerada en l’agricultura.

Un futur al qual adaptar-se 

La crisi climàtica aboca a Catalunya a un futur on les llargues sequeres es poden convertir en una situació habitual o crònica. "No només hem de millorar la disponibilitat, sinó que hem de fomentar accions que ens permetin una adaptació al canvi climàtic a través d’una gestió combinada de recursos: regenerades, superficials i subterrànies", ha subratllat conseller Mascort.

L'adaptació al canvi climàtic justament és un dels temes més destacats de la COP28. Des de fa anys l'adaptació a la situació inevitable que és la crisi climàtica està sobre la taula de les Cimeres del Clima. Els països i nacions més afectades pel canvi climàtic pressionen per la inversió en noves tècniques per protegir la ciutadania davant d'un futur innegable. Catalunya es troba en aquesta llista, ja que com es remarcava el passat dissabte en la presentació del Partenariat Mediterrani d’Acció Climàtica (MCAP), les regions mediterrànies s’escalfen un 20% més ràpidament que la mitjana mundial i cal adaptar-se als canvis. 

 

 

🌳 Ets compromès amb la sostenibilitat del nostre planeta? Nosaltres també. Per això et convidem a la nostra comunitat GreeN on podràs calcular la teva empremta de carboni i reduir-la plantant arbres.

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!