"Els potencials corruptes no tindran descans i tindrem els mecanismes per poder perseguir-los en el cas que cometin alguna irregularitat”. Així de contundent s'ha mostrat el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, responsable en drets civils i en transparència, Jaume Asens, ha presentat la Bústia Ètica per denunciar comportaments sospitosos de cometre irregularitats. Una eina pionera a Catalunya, l'Estat i Europa.

Es tracta d'una eina de vigilància dels comportaments dels càrrecs electes i funcionaris, de les entitats vinculades al consistori, les fundacions i consorcis, societats i entitats que contracten amb l'Ajuntament i entitats i associacions que rebin subvencions.

La Bústia Ètica complementa el paquet de mesures anticorrupció i per la transparència que ha dissenyat el govern de Barcelona i que s'està posant en marxa des de fa un any i mig. Juntament amb l'Oficina de Transparència i el Codi de Conducta, pendent encara d'aprovació, la Bústia Ètica és l'eina clau per detectar irregularitats i cursar-les penalment si cal. En aquest sentit, el cas de Fomento de Construcciones y Contratas, que està investigant la Fiscalia per serveis facturats a l'Ajuntament i no realitzats, seria molt més ràpid de detectar, segons ha destacat en la presentació el director de l'Oficina de Transparència, Joan Llinares.

"Sempre hem dit que no hi ha poder bo i dolent –ha dit Asens–. Tot poder tendeix a acumular-se si no se li posa límits, per això fan falta mecanismes de control, control intern i control extern, i sempre hem dit que per això el paper de la ciutadania activa és imprescindible. No perquè estiguem nosaltres que ja veníem d’aquests espais de vigilància ciutadana, s'ha d'abaixar la guàrdia".

Jaume Asens destaca que l'eina no només pretén el control d'externs a l'Ajuntament, sinó que vigila els càrrecs electes: "És una eina que ens fa més transparents i més vulnerables. Hem pres una sèrie de mesures, les agendes, per exemple, que ens controlen més, però també ens fa més forts democràticament i permet evitar usos particulars com s’han produït en altres organismes de control com és l’Oficina Antifrau de Catalunya". 

Barcelona és la primera ciutat a tenir una eina d'aquestes característiques i vol ser "un exemple a seguir per a altres administracions", ha destacat Asens. I per això es treballa amb un software lliure, un programari que a més garanteix l'anonimat en les denúncies i que, a més, es puguin cursar de manera legal. El regidor ha reivindicat tota l'estructura de transparència del consistori: "Aquesta peça que anunciem és una peça, si no la més important, una de les més importants de tota l’arquitectura que al llarg d'aquest any i mig hem creat per lluitar contra la corrupció". 

L'anonimat, clau

El principal motiu pel qual no es denuncien certs comportaments és "la por", segons ha destacat Llinares. Però "la denúncia anònima és una eina imprescindible davant la desigualtat en què es troben els ciutadans i aquells que viuen al voltant de la corrupció", ha exposat el director de l'Oficina de Transparència. Per aquest motiu s'ha treballat per garantir que les denúncies anònimes siguin vàlides davant la llei. 

A més, la persona que denuncia tindrà un codi que, a més, li permetrà fer seguiment de la seva denúncia i comunicar-se, identificar-se si vol, i mantenir diàleg en el moment en què vagi avançant el cas o, al contrari, quedi aturat.

Tècnicament s'utilitzarà un programari lliure i la xarxa Tor.

Com funciona?

- La Bústia Ètica té accés directe des del portal de Transparència de la web de l'Ajuntament de Barcelona. 

- Clicant la pestanya de "Comunicacions anònimes" ja es pot fer la denúncia.

- A partir de la denúncia s'activa l'inici d'un procediment administratiu que estarà dirigit per la direcció d'anàlisi, una de les tres potes que formen l'oficina de Transparència, i que tindrà un caràcter confidencial.

- Es fan les comprovacions per evitar denúncies falses i injurioses i es donarà procediment des del punt de vista legal si constitueix un delicte. Cal "millorar l'administració perquè no s'utilitzi de manera desviada", ha destacat Llinares.

- Les persones que assumeixen la gestió de la Bústia Ètica són funcionaris de carrera seleccionats en concursos oberts. Els càrrecs electes i els càrrecs de confiança no hi participen.

- Si arriba una denúncia que fa referència a una altra institució se li transmetrà, i si hi ha indicis penals, es portarà directament a la Fiscalia.

Demà a les 10 del matí entra en funcionament la bústia, que durant tot el dia d'avui està en proves. La Bústia Ètica funciona amb dues funcionàries que hi han accedit mitjançant un concurs públic. El cost de l'eina és de 50.000 euros. L'eina està dissenyada per X.net.