La Comissió d’Estudi del Model Policial que té en marxa el Parlament de Catalunya ha viscut aquest divendres una nova sessió, primer amb la intervenció del comissari Eduard Sallent, que ha donat per caducat el model d’ordre públic dels Mossos, que durant 30 anys s’ha basat en la distància i la mobilitat. Els canvis en les formes de protesta, sobretot durant els anys 2017-2021, han fet caducar aquest model, sobretot, per la pèrdua de legitimitat social i l’eliminació de les pilotes de goma després de la darrera comissió del Parlament de Catalunya.

Amb tot, però, la sessió de la comissió d’avui també ha comptat amb la compareixença dels intendents Miquel Hueso i Antoni Sánchez, cap i sotscap de la Comissaria General de Recursos Operatius, sobre qui recau la direcció orgànica de la Brigada Mòbil, la unitat antiavalots dels Mossos. Hueso i Sánchez també han coincidit amb Sallent que el model de distància ha quedat sobrepassat per les noves formes de protesta, però, han introduït un element important com és la falta d’eines per tal d’aplicar-lo.

Les escopetes de bales de goma eren una arma efectiva per dispersar grups violents en aldarulls, però era massa lesiva i poc selectiva en l’objectiu. El Parlament les va fer retirar després del cas Esther Quintana l'any 2014, i les llançadores de foam, operatives des de 2010, es van haver d’anar convertint d’eines de neutralització a eines de dispersió. 

C8E0575E C59A 4670 81B8 3D3DFE57F8B1 20229 000002494294040A
La comissió ha comptat avui amb la intervenció de diversos dels caps dels Mossos / Carlos Baglietto

Els caps dels antiavalots no amaguen que mai han acabat de funcionar per dispersar violents. Sense eines i sense intenció de recuperar les pilotes de goma, i amb el canvi de paradigma en les protestes, els Mossos d’Esquadra es veuen abocats a trobar un nou ordre públic que deixi enrere aquest model de distància que s’ha fet servir, amb prou èxit, des de fa 30 anys.

El Gas OC, una alternativa al cos a cos

Els dos intendents han fet un repàs de les eines de les quals disposa actualment la Brigada Mòbil per fer front a situacions d’avalots al carrer i han defensat que el Parlament mantinguin l’ús de les llançadores de foam. Tot i que no són efectives per mantenir distància, sí que són útils per neutralitzar de manera selectiva persones que fan llançaments contra la línia policial o que causen aldarulls. 

Entre les eines que en l'actualitat disposa el cos dels Mossos d’Esquadra els caps de la Brimo creuen que la defensa policial pot servir per mantenir distància, tot i que pot ser també lesiva per traumatismes, i aposten també per introduir altres eines, com la utilització del Gas OC, que pot ser llançat en una línia policial i és d’ús general en ordre públic a Europa, o també les llançadores de pots de fum o gas lacrimogen. Tot i això, haurà de ser el Parlament qui decideixi quines eines podran fer servir els equips antiavalots de la policia catalana per fer front, amb el nou model, als incidents que es generin d'ara en endavant. 

Sense eines no hi ha model a executar

El que sí que tenen clar els caps dels antiavalots dels Mossos és que sense eines no hi ha model que es pugui fer efectiu. O s’autoritza l’ús d’eines que puguin mantenir la distància, ni que sigui variant el model, o s’ha d’optar per dotar les unitats antiavalots de molts més efectius si s’opta per un model d’estil semblant a l'alemany, on els antidisturbis guanyen el terreny per saturació i contacte estret amb els manifestants, deixant de banda les dues claus ADN del model català, la distància i la mobilitat. 

La conclusió de la jornada d’avui a la comissió, amb les intervencions del comissari Sallent i dels intendents Hueso i Sánchez, és que el model d’ordre públic català ha quedat sobrepassat, pels canvis de protesta i també per la falta d’eines efectives. Ara haurà de ser la comissió d’Estudi del Model Policial, que hauria d’aclarir les seves conclusions abans d’acabar l’any, qui haurà de dur al Parlament quin ha de ser la nova estratègia que haurà de desenvolupar els Mossos d’Esquadra per fer front a l’ordre públic. Amb el model destriat, vindrà la segona part, la més tècnica, la que haurà d’autoritzar o retirar les eines que actualment es guarden als magatzems d’Egara, el Pentagon català, i van generant pols.