La sequera no s'atura i les conseqüències cada cop són més visibles. Sens dubte, un dels sectors més afectats és la pagesia i en especial a les zones que necessiten l'aigua de canals per cultivar. En aquest sentit, les restriccions al regadiu amenacen les perspectives de collita de la fruita de pinyol a Catalunya, segons ha informat Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica. Tot i que es preveu una collita més abundant en comparació amb l'any passat, quan es van patir importants gelades, la manca d'aigua aquest any reduirà la producció respecte a la mitjana dels últims cinc anys.

Segons l'associació empresarial del sector, es calcula que al conjunt del país s'obtindran al voltant de 413.330 tones de préssecs i nectarines, un 5% menys del que és habitual. Cal destacar que aquesta xifra no inclou els 35.000 milions de quilos de fruita que es donen per perduts a la zona del canal d'Urgell. A més, s'estima un increment dels costos de producció, però el sector confia que això es pugui compensar amb un augment dels preus.

El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha indicat que la campanya s'inicia "sense haver sofert danys significatius" causats per les gelades ni pel vent. En general, la floració ha estat considerada "bona o molt bona", el que ha implicat que els agricultors hagin de realitzar una important selecció de fruits, ja que els arbres estaven carregats de manera excepcional. El procés de desenvolupament de la fruita, conegut com a quallat, també ha seguit una evolució "normal". Tot i això, malgrat aquestes condicions favorables, la situació es complica a causa de la sequera i les restriccions en el subministrament d'aigua.

Estimacions variables segons la pluja

Davant d'aquest escenari, Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica han presentat unes estimacions de producció que podrien canviar substancialment si no plou i, el que és encara més rellevant, si les restriccions al regadiu del canal d'Aragó i Catalunya s'incrementen. Actualment, aquest canal, que és fonamental per a la principal zona de producció de fruita de pinyol de Catalunya, Espanya i fins i tot Europa, el Baix Segre, es troba sotmès a restriccions que varien entre 0 i 20 litres per segon. Aquesta quantitat representa només un terç de l'aigua necessària per a la producció adequada.

Benjamí Ibars, agricultor que fa ús d'aquest canal i president del comitè de fruita de pinyol d'Afrucat, ha afirmat que amb aquesta quantitat d'aigua es pot obtenir "fruita de qualitat", però amb una producció més reduïda. En aquest sentit, cada agricultor haurà de gestionar l'aigua en funció de les característiques de cada explotació. El regadiu del canal d'Aragó i Catalunya s'ha tecnificat significativament, amb molts agricultors realitzant el reg nocturn per evitar l'evaporació de l'aigua durant les hores de més calor durant el dia.

El reg ja s'ha aturat a la zona del canal d'Urgell

Tot plegat mentre a la zona del canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues el reg ja s'ha aturat. Aquí la producció de fruita de pinyol ja es dona per perduda i amb la poca aigua que hi ha s'intentaran salvar els arbres. Afrucat calcula que seran uns 35.000 milions de quilos de préssecs i nectarines els que es perdran a la zona del canal d'Urgell i aquesta minva és la que fa que la producció per enguany al conjunt de Catalunya caigui un 5% en comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys bons.