Agents Rurals busca nous efectius. Fins al proper 28 de juny està oberta la convocatòria de places que ha posat en marxa el Departament d’Interior per reclutar 100 persones que es vulguin sumar al cos. La suma d’aquests nous efectius ajudarà "a pal·liar el dèficit d'efectius de la plantilla”, assegura el director general, Marc Costa. És la segona convocatòria que es publica en 11 anys, després de la de 50 places que es va publicar el juny del 2020. És la primera que, en aquest cos operatiu, ja incorpora la reserva de places per a dones, del 40%.

La convocatòria d’aquest 2022 és la que dóna continuïtat a la que es va fer l’any 2020, de 50 membres d’Agents Rurals, que va ser la primera després d’onze anys. Alhora, també servirà per pal·liar el dèficit d’efectius que té actualment la plantilla d’Agents Rurals, que a principi de legislatura van ser transferits d’Acció Climàtica al departament d’Interior, i també millorar la cobertura per tot el país. Actualment, hi ha 400 Agents Rurals en plantilla, un nombre que es preveu ampliar fins als 800 d’aquí a l’any 2024

La quota del 40%, una de les fites que valora Interior

“Els cossos de seguretat i emergències s’han d’assemblar el màxim a la societat a la qual representen”, assegura el conseller Joan Ignasi Elena, que també posa en relleu que la primera promoció de subinspectors dels Agents Rurals, nomenats el passat desembre, ja incorporava un 43% de dones, i ha tornat a situar la feminització dels cossos operatius com un dels pilars centrals del seu mandat com a responsable d’Interior. Aquestes quotes també s’han aplicat a la convocatòria que està en marxa de Mossos d’Esquadra, a l’escala bàsica, i està prevista que també s’apliqui en les promocions internes de la policia, que busquen, entre d’altres, nomenar sis nous comissaris, que s’espera que siguin tres homes i tres dones. En el cas d’Agents Rurals hi ha un 13% de dones, i, segons el mateix director general, sense les quotes que va aprovar Interior, no s’aconseguiria una paritat efectiva fins a l’any 2101.

Agents Rurals / ACN
Imatge d'Agents Rurals a la zona del PN de Montserrat / ACN

Procés de selecció en marxa

Com en la majoria de les convocatòries de places en cossos operatius de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants han d’haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa; tenir el títol de batxillerat, de tècnic o qualsevol altre equivalent o superior; tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B; tenir el nivell de suficiència de català (C1) o superior; no tenir antecedents penals i prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc. El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de fase d'oposició (exàmens i proves obligatòries i eliminatòries), de concurs, una formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya també de caràcter eliminatori i, finalment, un període de pràctiques amb una durada de sis mesos.

Cal recordar que el cos d’Agents Rurals, des de la desgràcia d’Aspa, va incorporar armilles antibales i també les armes llargues en els controls que es fan en situacions que poden ser de risc, com les inspeccions de caça. Tal com va avançar ElNacional.cat, estan en licitació 110 noves escopetes, que permetrà rearmar el cos, triplicant el nombre d’escopetes, i jubilant les actuals, que han quedat desfasades.