El Consell de l’Advocacia Catalana s’ha sumat a la reclamació, engegada a tot l'Estat espanyol, perquè es millorin les condicions econòmiques dels advocats del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD), que atenen persones sense recursos i que cobren de les administracions, seguint les mobilitzacions per dignificar les retribucions en l’àmbit judicial, iniciades pels lletrats de l’Administració de Justícia, seguides ara pels funcionaris i que les associacions de jutges i fiscals han assegurat que s’hi afegiran el maig amb aturades. En el cas de Catalunya, la gestió està diferida a la Generalitat, i des del Departament de Justícia s’afirma que Catalunya és un dels territoris “capdavanters juntament amb el País Valencià” en inversió en justícia gratuïta, en concret 7,59 euros per ciutadà, i que pel 2023 destinarà un 10% més de pressupost: es passa dels 66 milions d’euros a 73 milions.  

L’Advocacia Catalana admet que no tenen situacions tan deficients com en altres zones de l’Estat espanyol -per exemple, els lletrats catalans cobren cada mes els seus serveis-, però afegeixen que cal actualitzar les quotes, que es mantenen congelades des del 2009, i sobretot davant l’augment en la demanda d’aquest servei per part de la ciutadania i les assistències, que ara s’han ampliat a les comissaries, en el cas de les denúncies per violència de gènere. Actualment, hi ha 6.346 advocats inscrits en els torns d’ofici de Catalunya.

Un calendari de negociacions

Per acostar posicions, la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, Encarna Orduna, s’ha reunit aquest dimarts a la tarda amb responsables del departament, que encapçala Gemma Ubasart, com ara la secretària per a l’Administració de Justícia, Iolanda M. Aguilar, per avançar en les negociacions per a la millora del servei del Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta. Després de la reunió, Orduna ha declarat que "han arrencat un acord al departament de Justícia, en el qual es comprometen a fer un calendari de treball per anar trobant solucions a totes les reclamacions de l'advocacia sobre el torn d'ofici".

La degana de Tarragona i corresponsable de la comissió del Torn d'Ofici, Estela Martín, ha afegit que "el Consell és qui representa la veu de tots els companys advocats, i qui pot trobar solucions amb la Generalitat". Des del Departament de Justícia, s’ha informat que es recullen les propostes de l’Advocacia Catalana per treballar conjuntament a assolir les millores d’aquest servei, i les que són competència del Ministeri de Justícia, les hi faran arribar.

Increment del 2,5% per advocat

El Departament de Justícia assegura que enguany ha realitzat un increment en el pressupost del Torn d’Ofici a Catalunya, que supera la mitjana d’altres comunitats amb les competències i les del ministeri. Així, es precisa que amb els 73 milions d’euros de la partida de 2023 s’incrementarà un 2,5% totes les actuacions d’ofici dels advocats. I, respecte al mòdul de gestió que es paga als col·legis d’advocats i de procuradors per a les tasques que genera la tramitació d’expedients de justícia gratuïta: es passarà de 13,5 a 17 euros per cada expedient tramitat en el cas d’advocats, i de 4 a 5 euros en el cas de procuradors.

Servei als més vulnerables

El Consell de l’Advocacia Catalana, en nom dels Col·legis de l’Advocacia de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat,  Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic, i dels més de 40.000 advocats i advocades, va fer un comunicat, la setmana passada, en el qual afirmava: “El Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) és avui la principal eina per garantir el dret de defensa de la població més vulnerable; Malgrat  ser un pilar fonamental per fer efectiu el dret constitucional d’accés a la justícia, els i les professionals adscrits als serveis de justícia gratuïta considerem que les administracions públiques no valoren la importància de la funció desenvolupada."

I hi afegeix: "L’Advocacia Catalana i els col·legis que en formen part  sempre  hem defensat, defensem i defensarem un Torn d’Ofici de prestigi i de qualitat; escoltem als companys i companyes que aquests dies ens estan traslladant les seves preocupacions i els agraïm la confiança  que ens dipositen com a interlocutors amb l’Administració, per la qual cosa els garantim que el Consell de l’Advocacia catalana, com sempre ha fet, reivindica i  reivindicarà les millores necessàries perquè el servei es presti d’acord amb un sistema de retribucions ajustat a la importància i a la responsabilitat de la funció desenvolupada pels advocats en interès de la ciutadania, i persistim en instar al Departament de Justícia perquè es comprometi amb la millora del Torn d’Ofici i a consensuar amb l’advocacia les mesures a adoptar per resoldre les mancances acumulades i equiparar el servei a les necessitats actuals. Apostem sempre pel diàleg i el consens com a millor via per a resoldre la problemàtica actual, convençuts que compartim la finalitatque és sumar per aconseguir un model de justícia gratuïta digne.

 Precisament, la presidenta del Consell de l’Advocacia i degana de Reus, Encarna Orduna, va participar en el fòrum per impulsar propostes de millora del Torn d’Ofici, organitzat per l’Icab, aquest dilluns.