Acció Cultural del País Valencià ha iniciat la campanya "El nom és Castelló" per les Festes de la Magdalena. L'objectiu és normalitzar en català el nom de la ciutat. 

Acció Cultural s'ha sumat d'aquesta manera a una crida ciutadana per a la recuperació del nom únicament en català com a denominació tradicional, històrica i legal de la ciutat. El govern municipal, a instàncies del regidor de Normalització Lingüística, Ignasi Garcia, ja va proposar al plenari de l’Ajuntament del passat mes de febrer l’inici dels tràmits per a la normalització del nom de la ciutat.

Un manifest aparegut a Change.org apunta també que ‘Castellón’ va ser un intent de castellanitzar el nom en els temps dels Decrets de Nova Planta, al segle XVIII. D'altra banda, al·ludeixen a la diferència etimològica i semàntica entre 'Castelló' i 'Castellón', ja que la primera és resultat de l’evolució directa de la construcció medieval ‘castellu’ amb el sufix diminutiu ‘-one', mentre que l’augmentatiu ‘Castellón’ en castellà designa un castell gran, dimensió que mai va tenir el Castell Vell de Castelló.