Els suplents i segons suplents de les meses electorals cobriran les baixes de les meses que no es puguin constituir el 14 de febrer. Encara que siguin suplents d'un altre col·legi electoral o fins i tot d'un altre municipi. És la solució i l'ordre que acaba de fer pública la Junta Electoral de Barcelona i que s'aplicarà a tots els col·legis electorals de la zona.

La Junta Electoral "suggereix que el criteri a seguir per les JEZ de la província de Barcelona sigui el de reassignar els electors suplents que no hagin de formar part de la mesa electoral inicialment assignada perquè estigui ja constituïda, a aquelles que tinguin necessitat de membres per a la seva constitució dins l'àmbit territorial de la JEZ corresponent, preferentment dins del municipi de residència de l'elector". 

La llei preveu que en el cas que una mesa no es pugui constituir perquè ni els titulars de la mesa ni els seus suplents es presenten abans de l'obertura del col·legi electoral, siguin els primers votants els que acabin conformant la mesa. Però la Generalitat, que ha establert els protocols i mesures de votació, va preveure que la franja de 9 del matí a 10 fos per a les persones majors de 65 anys. Un fet que complica encara més la situació, perquè la llei preveu que els majors de 65 anys queden exempts de formar part de les meses. Per tant la mesura Covid de la Generalitat invalida el que preveu la llei i la Junta Electoral ha hagut de buscar una solució per evitar que hi hagi col·legis que no puguin obrir perquè hi ha meses no constituïdes. 

La Junta Electoral Central diu que l'allau de peticions per no formar part de les meses està posant en dificultat la seva constitució i que el 14-F es pugui votar: "En la present ocasió la gestió de la configuració de les meses electorals s'està revelant com un dels potencials moments crítics per a l'èxit de la constitució del conjunt de meses electorals".

 

 

Les juntes electorals de zona estan aquests dies resolent les al·legacions dels ciutadans que els ha tocat estar en una mesa i que per diversos motius no hi poden anar. Les últimes dades indiquen que només a Barcelona s'han presentat 15.865 excuses. Mai fins ara s'havia arribat a una xifra tan alta.

En total, en el conjunt de Catalunya han estat elegits uns 82.000 membres per ser presidents o vocals de les 9.117 meses electorals per als comicis del 14-F, i fins ara ja són 20.579 les persones que han presentat al·legacions perquè se'ls exoneri d'aquesta obligació. Una xifra que significa una mica més del 25% del total de ciutadans triats per sorteig.

És competència de la Junta Electoral de cada zona decidir si accepta o no les al·legacions. A Barcelona, la JEZ ha incorporat dos metges forenses per analitzar tots els casos.

Els membres de les meses poden presentar les al·legacions fins la setmana que ve, cosa que vol dir que la xifra encara pot augmentar, i fins a la vigília de les eleccions s'estaran resolent les excuses que s'han presentat.