Un total de vint-i-quatre persones s'han acollit ja a la llei d'eutanàsia a Catalunya per morir en els darrers sis mesos. El Govern va iniciar el desplegament de la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia a partir del mes de juny, un cop es va aprovar la comissió de garantia i avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d'ajuda a morir.

Segons recull l'ACN, des de llavors i fins al 30 de novembre, Salut ha rebut un total de 53 sol·licituds, la gran majoria en centres d'atenció primària. D'aquestes, 28 han estat aprovades, i 4 estan pendents de realitzar. Hi ha 14 peticions en curs, i 3 han estat denegades. També consten 6 casos en què les persones van morir abans. Les patologies més freqüents dels pacients són neurodegeneratives (23) o bé oncològiques (14).

eutanasia presentacion rueda de prensa acn

Imatge principal: roda de premsa per explicar el funcionament de la llei de l'eutanàsia / ACN

Com se sol·licita?

Segons el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, poden sol·licitar la prestació aquelles persones majors d’edat amb nacionalitat espanyola (o residència legal o que comptin amb un certificat d’empadronament superior als 12 mesos) que pateixin una malaltia “greu i incurable” o bé un “patiment greu, crònic i impossibilitant” que provoqui un “patiment físic o psíquic intolerable”.

Per altra banda, però, s’han de complir els requisits següents:

  • Disposar per escrit de la informació referent al procés mèdic, inclosa la possibilitat de cures pal·liatives
  • Formular dues sol·licituds per escrit, de manera voluntària i amb una separació de 15 dies naturals entre elles
  • Patir una malaltia greu i incurable en els termes que recull la Llei
  • Prestar consentiment informat previ, el qual s’ha d’incloure a la història clínica del pacient

Els passos que cal superar

Tal com detalla el mateix portal, la sol·licitud s’ha de fer sempre per escrit, i el document ha d’estar datat i signat pel pacient una vegada aquest n’ha estat informat. El document s’ha de signar davant del professional mèdic i s’ha d’incorporar a la història clínica del pacient. Una vegada realitzada la primera sol·licitud, el metge o metgessa responsable ha de verificar els requisits i dur a terme un procés deliberatiu amb el pacient. Després, el pacient ha de presentar una segona sol·licitud i el metge o metgessa responsable haurà de consultar amb un professional mèdic consultor per corroborar que es donen els requisits.

Després, el cas passa a la Comissió de Garantia i Avaluació, un òrgan administratiu de caràcter multidisciplinari que realitza un control previ a la prestació, resol les reclamacions que els pacients li facin arribar i verifica amb posterioritat que la prestació s’ha realitzat d’acord amb la Llei.

La Comissió, segons es pot llegir al Canal Salut, ha de designar dos membres a cada cas, un professional mèdic i un jurista, per verificar els requisits i emetre un informe. Aquest informe s’ha de lliurar a la presidència de la Comissió, que l’ha de fer arribar al metge o metgessa responsable per tal de procedir a la prestació. Si durant el procés es rebutja la sol·licitud, el pacient pot recórrer la decisió negativa dels metges a la Comissió de Garantia i Avaluació. Si, al seu torn, aquest òrgan rebutja la sol·licitud, el pacient la pot recórrer davant la jurisdicció ordinària.

 

 

Imatge principal: una persona en una llitera al quiròfan / Unsplash