Per primera vegada, un gran estudi del prestigiós Institut Karolinska a Suècia ha trobat un vincle entre el TDAH i la demència al llarg de generacions. L'estudi ha estat publicat a la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, apunta que els pares i avis de persones amb TDAH tenien un risc més gran de demència que aquells amb fills i nets sense TDAH.

"Les troballes suggereixen que existeixen contribucions genètiques i/o ambientals comunes a l'associació entre el TDAH i la demència. Ara necessitem més estudis per comprendre els mecanismes subjacents", segons els experts.

El TDAH (trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat) és un trastorn del neurodesenvolupament caracteritzat per falta d'atenció, impulsivitat i hiperactivitat. Afecta aproximadament el 3 per cent dels adults a tot el món. El nombre de nous diagnòstics de TDAH ha augmentat dràsticament en les últimes dècades enmig d'una consciència més gran i coneixement sobre el trastorn. Tanmateix, ja que el diagnòstic encara és relativament nou, només hi ha hagut un nombre limitat d'estudis petits sobre el desenvolupament de la demència en persones amb TDAH, sovint amb resultats contradictoris.

En l'estudi actual, els investigadors volien examinar fins i tot quin punt les generacions majors de persones amb TDAH van ser diagnosticades amb demència. L'estudi va analitzar més de dos milions de persones nascudes a Suècia entre 1980 i 2001, de les quals al voltant del 3,2 per cent van ser diagnosticades amb TDAH. Utilitzant registres nacionals, els investigadors van vincular aquestes persones amb més de cinc milions de parents biològics, inclosos pares, avis i oncles i tietes, i van investigar fins a quin punt aquests parents van desenvolupar demència.

Cuidadora i malalta alzheimer

Els investigadors van trobar que els pares de persones amb TDAH tenien un 34 per cent més de risc de demència que els pares de persones sense TDAH. El risc de malaltia d'Alzheimer, el tipus més comú de demència, era un 55 per cent més alt en els pares de persones amb TDAH. Les persones amb TDAH tenien més probabilitats de tenir pares amb demència d'inici primerenc que d'inici tardà.

L'associació va ser menor per als familiars de segon grau de persones amb TDAH, és a dir, avis i oncles i tietes. Per exemple, els avis de persones amb TDAH tenien un 10 per cent més de risc de demència en comparació amb els avis de persones sense TDAH.

Si bé l'estudi no pot determinar una relació de causa i efecte, els investigadors presenten diverses explicacions potencials que poden explorar-se en investigacions futures.

"Podrien existir variants genètiques no descobertes que contribueixen a ambdós trets, o factors de risc ambientals en tota la família, com l'estatus socioeconòmic, que poden tenir un impacte en l'associació," assegura Zheng Chang, investigador del Departament d'Epidemiologia Mèdica.