El fet que el cicle menstrual tingui una durada aproximada al del cicle lunar (al voltant de 29 dies), ha provocat que durant segles es pensés que ambdues circumstàncies estaven relacionades. De fet, fins a Charles Darwin, va observar en els seus estudis aquest fet i el va ressenyar. Des d'aleshores, s'han dut a terme diversos estudis per demostrar si aquesta afirmació era real o no.

El 1986, per exemple, aquesta investigació va concloure que existia un vincle. Després de fer un registre dels períodes menstruals d'un total de 826 dones, els investigadors van demostrar que el 28,3 per cent de les participants van començar els seus períodes més o menys quan començava la lluna nova, un nombre significatiu. Aquest altre estudi realitzat el 1987 per experts de la Universitat de Wayne als Estats Units, també va finalitzar amb conclusions semblants.

I no només amb el cicle menstrual. Aquesta investigació afirmava que les dones que començaven el seu cicle a la lluna nova tenien una probabilitat més alta de quedar-se embarassades. Tanmateix, els estudis més recents rebutgen aquesta tesi. Aquest treball realitzat el 2013 que va analitzar un grup de dones durant un any va concloure la seva investigació afirmant que no hi havia evidència de sincronia.

En canvi, més recentment, en aquest estudi dut a terme el 2021, la conclusió crida l'atenció. Els experts afirmen que els cicles menstruals de les dones podrien haver estat alguna vegada sincronitzats amb el cicle lunar, però que la llum artificial i els estils de vida moderns han interromput aquest vincle i per tant ja no existeix tal relació. L'estudi va avaluar dones que van registrar els seus períodes des dels 19 als 32 anys.

I aquest altre treball més ampli, amb un seguiment d'1,5 milions de dones, va concloure de forma majoritària que no hi havia un vincle discernible entre la lluna i la menstruació natural. Segons l'estudi, encara que al voltant del 30 per cent de les dones comencen a menstruar a la lluna nova o al voltant d'ella, això no significa necessàriament que hi hagi una connexió significativa. "És una qüestió estadística. Si assumim que els períodes comencen en moments aleatoris, aproximadament 1 de cada 2 persones començarà el seu període ± 3 dies des de la lluna plena o la lluna nova", assenyala la investigació. És a dir, que totes les dones se sincronitzaran amb el cicle lunar en certs moments de les seves vides, però això no significa que existeix un vincle, sinó que és una coincidència aleatòria.

Per tant, es podria dir que no existeix un vincle, encara que no s'ha de desdenyar el fet que la llum artificial i el canvi en l'estil de vida hagin influït. De fet, aquest estudi conclou que les comunitats rurals experimenten patrons diferents d'oscil·lacions del son i altres tipus de patrons al llarg del cicle lunar que les comunitats de les ciutats.