La revista The Journal Sex of Medicine ha publicat un estudi que han dut a terme experts de l'Institut de Ciències Mèdiques Kadave de l'Índia, en el qual s'ha establert el temps mitjà que tarden les dones a arribar a l'orgasme: 13 minuts i 25 segons.

L'estudi

El temps s'ha calculat mitjançant una investigació en què van participar 645 dones de 21 països a qui se'ls va demanar que activessin un cronòmetre quan s'excitessin sexualment i que tornessin a aturar-lo quan arribessin al clímax. Aproximadament, una de cada sis no va arribar a l'orgasme durant el coit, i entre la resta, l'interval entre unes i altres va variar al voltant de cinc minuts.

Entre vuit i nou de cada deu van manifestar haver experimentat més plaer, i durant més temps, quan es van col·locar en la part superior. L'edat mitjana de les participants era de 30 anys, encara que l'edat de les dones i el temps que havien estat amb la seva parella no va tenir un efecte significatiu en la durada dels orgasmes. El temps fet servir és superior que el dels homes, que, segons un estudi dut a terme l'any 2009, van tardar sis minuts de mitja a arribar a l'orgasme durant l'acte sexual.

La disparitat temporal, així com la freqüència de l'orgasme, són algunes de les diferències que presenten homes i dones heterosexuals al llit. És el que es coneix com la bretxa de l'orgasme o orgasm gap, en la seva terminologia en anglès.

Gènere i preferència sexual

Segons un estudi publicat el 2016 a Archives of Sexual Behavior, en el qual es va estudiar més de 52.500 adults als Estats Units (heterosexuals, homosexuals, lesbianes i bisexuals), el 95 per cent dels homes heterosexuals va assegurar assolir sempre l'orgasme durant el sexe, en comparació amb el 65 per cent de les dones heterosexuals.

Pel que fa als homes homosexuals i les lesbianes, arribaven al clímax el 89 i el 86 per cent, respectivament. D'altra banda, el 94 per cent de les dones estudiades arribaven a l'orgasme si es masturbaven.

Els experts van concloure, per tant, que no és una qüestió biològica, sinó que es deu a una combinació de falta de coneixement del plaer femení. És a dir, de com funciona el clítoris i per què és vital per als orgasmes femenins, així com perquè el comportament sexual està tradicionalment més orientat cap als homes en moltes geografies.

A més, en gran part del planeta, encara persisteix la idea que en la relació sexual la penetració és la part més important de la relació, igual com el plaer i l'orgasme masculí, mentre que el fet que la dona no assoleixi el clímax no es considera tan necessari. Queda, per tant, encara molt treball d'educació i conscienciació en l'àmbit sexual, malgrat trobar-nos des de fa anys en ple segle XXI.