Sanitat ha notificat 300 morts després de rebre la vacuna contra la covid-19, un percentatge ínfim sobre les més de 66 milions de dosis inoculades a Espanya, i la gran majoria de les defuncions "es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient o altres tractaments", sense que això tingui a veure necessàriament "amb el fet d'haver estat vacunat".

Segons el vuitè "Informe de farmacovigilancia sobre vacunes covid-19" publicat per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), a Espanya s'han inoculat, fins al 5 de setembre, un total de 66.835.870 dosis de vacunes sobre les quals s'han notificat 41.751 esdeveniments adversos.

Això suposa el 0,06 per cent, dels que 8.515 van ser considerats greus, un 0,01 sobre el total de dosis administrades. D'aquestes 8.515 notificacions greus, 300 van acabar en mort, el 0,0004 de les dosis.

L'AEMPS insisteix que la vacunació no redueix les morts per altres causes diferents de la covid, "per la qual cosa durant la campanya és esperable que les morts per altres motius continuïn passant, en ocasions en estreta associació temporal amb l'administració de la vacuna, sense que això tingui a veure amb el fet d'haver estat vacunat."

L'AEMPS entén per esdeveniment advers greu el que requereix hospitalització, doni lloc a una discapacitat significativa o persistent, a una malformació congènita, posi en perill la vida o resulti mortal.

No obstant això, l'AEMPS precisa que els efectes adversos no poden considerar-se reaccions adverses degudes a la vacuna fins que no es confirmi una relació causal amb la seva administració.

La situació prèvia del pacient

I aclareix que en la majoria dels casos "la mort es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient o altres tractaments que estigués prenent".

De les 66,8 milions de dosis administrades, el 70 per cent va correspondre a Pfizer, el 15 per cent a AstraZeneca, el 12 per cent a Moderna i el 3 per cent a Janssen.

Del total de vacunats, el 52 per cent són dones i respecte a la distribució per edat, el 70 per cent es correspon amb persones d'entre 18 i 65 anys; el 24 per cent majors de 65 anys i 6 per cent se situa a la franja de 12 a 17 anys.

L'informe revela que els esdeveniments adversos més notificats continuen sent trastorns generals com febre, dolor a la zona de vacunació, cefalea i marejos i dolors musculars i de les articulació.

Segons l'AEMPS es troben en avaluació totes les vacunes per la seva possible relació amb els casos notificats de síndrome inflamatòria multisistèmica, així com els trastorns menstruals en AstraZeneca.

També es troba en avaluació la possible relació de vacunes d'ARN missatger (Pfizer i Moderna) amb l'aparició d'eritema multiforme, inflamació dels ronyons i síndrome nefròtica.

Addicionalment, s'avaluaran els casos notificats de trombosi de pits venosos sense trombocitopènia amb la vacuna AstraZeneca i els de tromboembolisme venós després de l'administració de la vacuna de Janssen.

Respecte a Moderna, s'ha identificat la diarrea com a reacció adversa mentre que limfoadenopatia o engrandiment del gangli limfàtic, trastorns de la sensibilitat i auditius i vòmits han aparegut en el cas de Janssen.

El 72 per cent dels casos han estat comunicats per professionals sanitaris i el 28 per cent pels ciutadans. La majoria de les notificacions correspon a persones d'entre 18 i 65 anys (88 per cent) i majoritàriament a dones, 76 per cent.

 

Foto principal: Un noi rep la vacuna contra la covid / Sergi Alcàzar