El deteriorament cognitiu és inevitable, avança a mesura que passen els anys i no existeix remei per aturar-lo per complet. Però sí es que es poden prendre una sèrie de mesures per alentir-lo. Igual que se sap que tant l'activitat física com la cognitiva es correlacionen amb un millor rendiment cognitiu amb el pas del temps, també està clar que les persones que passen llargs períodes realitzant activitats més passives, com veure la televisió, tenen més probabilitats d'experimentar un deteriorament cognitiu més pronunciat.

Ara un nou estudi analitza aquesta qüestió des d'un altre enfocament. Els investigadors, pertanyents a la Universitat del Sud de Florida, en lloc d'avaluar exclusivament la freqüència de les activitats per analitzar el deteriorament de la capacitat cognitiva, han estudiat com la varietat d'experiències i aprenentatges tenen un paper fonamental. Segons els experts, dur a terme diferents activitats en la vida diària té una incidència directa en la millora del rendiment de les tasques cognitives del dia a dia. És a dir, els canvis, són bons per al cervell.

Lectura

La investigació

Per dur a terme aquest estudi, els investigadors es van centrar en els comportaments de 732 persones entre els 34 i els 84 anys. Tots els dies, durant 8 jornades consecutives, van preguntar a aquestes persones si havien participat en alguna de les següents set activitats comunes: passar temps amb nens, realitzar treballremunerat, dur a terme activitats de lleure, involucrar-se en tasques del dia a dia, fer voluntariat, realitzar activitat física i brindar ajuda a les persones del seu entorn. Amb aquesta informació, van proporcionar a cada participant una puntuació que reflectia tant la varietat com la consistència de l'activitat.

Després de 10 anys, els científics van fer les mateixes preguntes al mateix grup de persones. Al començament i al final de l'estudi, els investigadors van avaluar la funció cognitiva de cada participant, que mesura una varietat d'habilitats cognitives entre les que s'inclouen la fluïdesa verbal, memòria de treball i verbal, velocitat de processament i atenció. Els investigadors van concloure que aquells que tenien la diversitat d'activitat més gran| tenien una puntuació més alta de funció cognitiva. I no precisament perquè en fer més activitats dediquessin més temps a les tasques, és la diversitat mateixa la que marca la diferència.

Voluntariat

Els científics també van demostrar que aquesta associació entre diverses activitats i un millor rendiment cognitiu es produïa en tots els grups d'edat. L'estudi demostra, per tant, que un estil de vida actiu i compromesos amb activitats diverses i regulars són essencials per a la salut cognitiva. I que és millor escollir una sèrie d'activitats que resultin motivadores i anar alternant-les que dedicar-se a una en exclusiva i passar molt temps a la setmana realitzant-la.